ef fe

Аналізи і дослідження

ПАКЕТНІ ПРОГРАМИ ДІАГНОСТИКИ

Контроль анемії (загальний аналіз крові, ретикулоцити, ферритин, залізо)

420 грн

Діагностика залізодефіциту (ферритин, залізо)

200 грн

Диференційна діагностика анемії (ферритин, залізозв'язуюча здатність сироватки, фолієва кислота, віт. В12, ретикулоцити)

650 грн

Біохімічний скринінг: білірубін загальний; білірубін прямий;  білірубін непрямий; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); гамма; глутамілтрансфераза (ГГТ); лужна фосфатаза (ЛФ); лактатдегідрогеназа (ЛДГ); креатинін; сечовина; сечова кислота; загальний білок; альбумін; панкреатична альфа; амілаза; глюкоза

440 грн

Печінкові проби: білірубін загальний; білірубін прямий; білірубін непрямий; загальний білок; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); гама; глутамілтрансфераза (ГГТ); лужна фосфатаза (ЛФ); лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

290 грн

Ниркові проби: креатинін; сечовина; сечова кислота; загальний білок; альбумін

160 грн

Ліпідограма: холестерин; ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ); ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ); ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ); тригліцериди; коефіцієнт атерогенності (КА)

210 грн

Пакет. 4 обов'язкових аналізи: ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла; Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла; Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген; Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла

400 грн

Пакет аналізів. Гормони щитоподібної залози №1:   Тироксин вільний (Т4 вільний); Трийодтиронін вільний (Т3 вільний); Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, Анти ТПО); Тиреотропний гормон (ТТГ)

380 грн

Пакет аналізів. Гормони щитоподібної залози №2:  Тироксин вільний (Т4 вільний); Трийодтиронін вільний (Т3 вільний); Тиреотропний гормон (ТТГ)

320 грн

Пакет аналізів. Гормони щитоподібної залози №3:  Тироксин вільний (Т4 вільний); Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, Анти ТПО); Тиреотропний гормон (ТТГ)

320 грн

Пакет аналізів. Гормони щитоподібної залози №4:  Тироксин вільний (Т4 вільний); Тиреотропний гормон (ТТГ)

230 грн

Пакет аналізів. Гормони щитоподібної залози №5:  Тироксин вільний (Т4 вільний); Трийодтиронін вільний (Т3 вільний); Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, Анти ТПО); Тиреотропний гормон (ТТГ); Антитіла до тиреоглобуліну (АТГ, Анти ТГ)

490 грн

Пакет аналізів. Діагностика новоутворень щитовидної залози:  Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, Анти ТПО); Антитіла до тиреоглобуліну (АТГ, Анти ТГ); Tиреоглобулін (ТГ); Тиреотропний гормон (ТТГ); Раково-ембріональний антиген (РЕА)

590 грн

Пакет аналізів. Діагностика аутоімунних захворювань щитоподібної залози:  Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, Анти ТПО); Антитіла до тиреоглобуліну (АТГ, Анти ТГ); Тиреотропний гормон (ТТГ)

380 грн

Пакет аналізів. Репродуктивна панель:  Тестостерон загальний; Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ); Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Пролактин

450 грн

Пакет аналізів. Жіноче гормональне здоров'я:  Прогестерон; Пролактин; Тестостерон загальний; Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ); Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Раково-ембріональний антиген (РЕА); Тиреотропний гормон (ТТГ)

690 грн

Пакет аналізів. Чоловіче гормональне здоров'я: Тестостерон загальний; Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ); Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг.); Раково-ембріональний антиген (РЕА); Тиреотропний гормон (ТТГ)

680 грн

Пакет аналізів. Повне клінічне обстеження організму для чоловіків, жінок(65 показників): 1) Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ). 2) Печінкові проби: білірубін загальний; білірубін прямий; білірубін непрямий; загальний білок; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ); лужна фосфатаза (ЛФ); лактатдегідрогеназа (ЛДГ). 3) Ниркові проби: креатинін; сечовина; сечова кислота; загальний білок; альбумін. 4) вуглеводний обмін: глюкоза. 5) мікроелементи: кальцій (Са). 6) Ліпідограма: холестерин; ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ); ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ); ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ); тригліцериди; коефіцієнт атерогенності (КА). 7) Ревмопроби (напівкількісні дослідження): СРБ, АСЛО, РФ. 8) Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду) 25 показників

750 грн

Пакет аналізів. Щорічне обстеження для чоловіків, жінок: 1) Тироксин вільний (Т4 вільний). 2) Антитіла до тиреопероксидази (ATПO, Анти ТПО). 3) Тиреотропний гормон (ТТГ). 4) Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген. 5) Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла. 6) Пролактин. 7) Тестостерон. 8) Розгорнутий аналіз крові з морфологічним дослідженням лейкоцитарної формули і ШОЕ. 9) Біохімія: білірубін загальний; білірубін прямий; білірубін непрямий; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); креатинін;  сечовина; загальний білок;  глюкоза. 10) С-реактивний білок (СРБ). 11) Антистрептолізин-О (АСЛО). 12) Ревматоїдний фактор (РФ). 13) Ліпідограма: холестерин; ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ); ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ); ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ); тригліцериди; коефіцієнт атерогенності (КА)

890 грн

Пакет аналізів. Контроль ваги: Пролактин; Тестостерон; Тиреотропний гормон (ТТГ); Глюкоза; Ліпідограма (холестерин, ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ), тригліцериди, коефіцієнт атерогенності (КА))

580 грн

Пакет аналізів. TORCH lg G, lg M, 8 показників: Цитомегаловірус CMV, Ig M; Герпес вірус HSV 1/2, Ig M; Токсоплазма Toxo, Ig M; Краснуха Rubella, Ig M; Цитомегаловірус CMV, Ig G; Герпес вірус HSV 1/2, Ig G; Токсоплазма Toxo, Ig G; Краснуха Rubella, Ig G

800 грн

Пакет аналізів. TORCH lg G, 4 показники: Цитомегаловірус CMV, Ig G; Герпес вірус HSV 1/2, Ig G; Токсоплазма Toxo, Ig G; Краснуха Rubella, Ig G

480 грн

Пакет аналізів. TORCH lg M, 4 показники: Цитомегаловірус CMV, Ig M; Герпес вірус HSV 1/2, Ig M; Токсоплазма Toxo, Ig M; Краснуха Rubella, Ig M

480 грн

Пакет аналізів. Вагітність: Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ); Біохімія (Глюкоза); Група крові, резус фактор; Коагулограма (Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), протромбіновий час (ПТЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), тромбіновий час за Квіком, фібриноген, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)); Інфекції (ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла, Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла, Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген, Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла); Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду сечі); Бак дослідження сечі, антибіотикограма

990 грн

Пакет аналізів. Передопераційний: Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ); Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду сечі); Біохімія (Білірубін загальний, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза); Коагулограма (Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), протромбіновий час (ПТЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), тромбіновий час за Квіком, фібриноген, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)); Група крові, резус фактор; ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла; Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла; Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген; Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла

990 грн

Пакет аналізів. Госпіталізація в терапевтичний стаціонар: Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ); Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду сечі); Біохімія (білірубін загальний, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза; ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла; Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла; Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген; Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла

770 грн

Пакет аналізів. Діагностика гельмінтозів №1: Лямблії (Giardia lamblia Ig G, Ig М, Ig A); Опісторхії (Opisthorchis felineus Ig G); Трихінели (Trichinella Ig G); Токсокар (Toxocara canis Ig G); Ехінокок (Echinococcus granulosus Ig G); Аскарида (Ascaris lumbricoides Ig G)

680 грн

Пакет аналізів. Діагностика гельмінтозів №2: Лямблії (Giardia lamblia Ig G, Ig М, Ig A); Аскарида (Ascaris lumbricoides Ig G)

310 грн

Пакет аналізів. Скринінг урогенітальних інфекцій: Хламідія (Сhlamydia trachomatis Ig G); Мікоплазма (Mycoplasma hominis Ig G); Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum Ig G); Трихоманада (Trichomonas Ig G); Герпес (Herpes simplex virus 1/2 тип Ig G)

570 грн

Пакет аналізів: Здоров'я дитини: Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ); Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду); Біохімія (Глюкоза); Лямблії (Giardia lamblia Ig G, Ig M, Ig A); Аскарида (Ascaris lumbricoides Ig G); Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз); Імуноглобулін Е (Ig E) маркер алергії

580 грн

Пакет аналізів. Діагностика ризику атеросклерозу і захворювань серця: Ліпідограма (Холестерин, ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ), тригліцериди, коефіцієнт атерогенності (КА)); Біохімія (Глюкоза); Коагулограма часткова (Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), протромбіновий час (ПТЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), тромбіновий час за Квіком (ТЧ)

390 грн

Пакет аналізів. Здоров'я нирок: Ниркові проби (Креатинін, сечовина, сечова кислота, загальний білок, альбумін); Розгорнутий аналіз крові з морфологічним дослідженням лейкоцитарної формули і ШОЕ; Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, ручна мікроскопія)

320 грн

Пакет аналізів. Здоров'я печінки, обстеження на гепатити: Печінкові проби (Білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, загальний білок, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ), лужна фосфатаза (ЛФ), лактатдегідрогеназа (ЛДГ)); Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла; Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген

580 грн

Пакет аналізів. Здоров'я суглобів: Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ); Біохімія (Сечова кислота, Альбумін, Загальний білок, Антистрептолізин-О (АСЛО), С-реактивний білок (СРБ), Ревматоїдний фактор (РФ)

370 грн

Пакет аналізів. Здорова шкіра (Дерматологічний): Імуноглобулін Е (маркер алергії); Лямблії (Giardia lamblia Ig G, Ig M, Ig A); Аскарида (Ascaris lumbricoides Ig G); Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori Ig A, Ig M, Ig G); Біохімія (Білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ), лужна фосфатаза (ЛФ), холестерин, глюкоза)

660 грн

Пакет аналізів. Діабетичний: Глікозильований гемоглобін HbA1; С-пептид; Інсулін; Глюкоза; Індекс НОМА

590 грн

Ревмопроби (напівкількісне дослідження):С-реактивний білок (СРБ); Антистрептолізин-О (АСЛО); Ревматоїдний фактор (РФ)

110 грн

Ревмопроби (кількісне дослідження): С-реактивний білок (СРБ); Антистрептолізин-О (АСЛО); Ревматоїдний фактор (РФ)

190 грн

Пакет аналізів. Жіноча онкологічна панель: Онкомаркер яєчників (СА 125); Онкомаркер молочної залози (СА 15-3); Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9); Раково-ембріональний антиген (РЕА)

570 грн

Пакет аналізів. Чоловіча онкологічна панель: Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9); Раково-ембріональний антиген (СЕА); Простат-специфічний антиген загальний (tPSA); Простат-специфічний антиген вільний (PSAf); Індекс вільного ПСА

570 грн
МІКРОЕЛЕМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОЛІТИ

Калій (K)

50 грн

Кальцій (Ca)

50 грн

Кальцій іонізований (iСа2+)

80 грн

Натрій (Na)

50 грн

Залізо (Fe)

50 грн

Хлор (Cl)

50 грн

Фосфор (P)

50 грн

Магній (Mg)

50 грн

Мідь (Cu)

170 грн

Цинк (Zn)

170 грн

Електроліти (К, іСа2+, Na)

160 грн

Електроліти (К, Na, Cl)

150 грн

Електроліти (К, іСа2+, Na, Cl, pH крові)

200 грн

pH крові

60 грн
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ

Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду сечі)

80 грн

Діастаза сечі (альфа-амілаза)

70 грн

Креатинін (в сечі)

50 грн

Сечовина (в сечі)

40 грн

Кальцій (Ca) (в сечі)

40 грн

Аналіз сечі на цукор (добова порція)

50 грн

Аналіз сечі на кетони

50 грн

Аналіз сечі на білок (добова порція)

50 грн

Аналіз сечі за Нечипоренко

70 грн

Аналіз сечі за Зимницьким

70 грн

Мікроальбумінурія (в сечі)

130 грн

Аналіз сечі за допомогою підгузка СІТО

250 грн
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ

Коагулограма: Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ); Протромбіновий час (ПТЧ); Протромбіновий індекс (ПТІ); Тромбіновий час за Квіком; Фібриноген; Тромбіновий час (ТЧ); Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)

230 грн

Коагулограма часткова: Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ); Протромбіновий час (ПТЧ); Протромбіновий індекс (ПТІ); Тромбіновий час за Квіком

130 грн

Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)

70 грн

Протромбіновий час (ПТЧ)

70 грн

Протромбіновий індекс (ПТІ)

70 грн

Тромбіновий час (ТЧ)

70 грн

Фібриноген

70 грн

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)

70 грн

Час згортання цільної крові (тільки в пункті забору на вул. Щекавицька, 9А, Пн-Сб з 10:00 до 16:00)

50 грн

D-дімер

180 грн

Вовчаковий антикоагулянт

190 грн
КАРДІО-РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ

Антистрептолізин-О (АСЛО) (напівкількісне дослідження)

40 грн

Антистрептолізин-О (АСЛО) (кількісне дослідження)

80 грн

С-реактивний білок (СРБ) (напівкількісне дослідження)

40 грн

С-реактивний білок (СРБ) (кількісне дослідження)

80 грн

Ревматоїдний фактор (РФ) (напівкількісне дослідження)

40 грн

Ревматоїдний фактор (РФ) (кількісне дослідження)

80 грн

Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (А-ССР)

420 грн

Антитіла до цитрулінованого виментину (А-МСV)

550 грн

Тропонін I (кількісне визначення)

190 грн

Креатинкіназа МВ фракція (КФК-МВ)

170 грн

Гомоцистеїн

390 грн
ІНФЕКЦІЇ

ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла (в пакетах досліджень №1006, 1013, 1014, 1029, 581)

Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла

120 грн

Мікрореакція преципітації з кардіоліпіновим антигеном (RPR)

130 грн

Кардіоліпінові антитіла VDRL (якісне визначення)

130 грн

Мікоплазма (Mycoplasma hominis) антитіла Ig M

130 грн

Мікоплазма (Mycoplasma hominis) антитіла Ig G

130 грн

Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) антитіла Ig G

130 грн

Трихомонада (Trichomonas vaginalis) антитіла Ig G

130 грн

Епштейна-Барр вірус, антитіла Ig M до капсидного антигену VCA

140 грн

Епштейна-Барр вірус, антитіла Ig G до капсидного антигену VCA

140 грн

Епштейна-Барр вірус, антитіла Ig G до нуклеaрного антигену EBNA

140 грн

Епштейна-Барр вірус, антитіла Ig G до раннього антигену

200 грн

Гетерофільні антитіла до Епштейна-Барр вірусу

300 грн

Борелія (Borrelia burgdorferi) антитіла Ig M

190 грн

Борелія (Borrelia burgdorferi) антитіла Ig G

190 грн

Коклюш (Bordetella pertussis) антитіла Ig G

320 грн

Коклюш (Bordetella pertussis) антитіла Ig M

320 грн

Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis) сумарні антитіла Ig A, Ig M, Ig G

180 грн

Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла Ig М

120 грн

Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла Ig А

120 грн

Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла Ig G

120 грн

Мікоплазма пневмонія (Мycoplasma pneumoniae) антитіла Ig M

180 грн

Мікоплазма пневмонія (Мycoplasma pneumoniae) антитіла Ig G

180 грн

Хламідія пневмонія (Chlamydia pneumoniae) антитіла Ig G

180 грн

Хламідія пневмонія (Chlamydia pneumoniae) антитіла Ig M

180 грн

Кір (Morbilli), антитіла Ig G

190 грн
TORCH - ІНФЕКЦІІ

Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла Ig G

120 грн

Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла Ig М

120 грн

Авідність антитіл Ig G до токсоплазми

220 грн

Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла Ig G

120 грн

Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла Ig М

120 грн

Авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу

220 грн

Герпес (Herpes simplex virus) 1, 2 тип, антитіла Ig G

120 грн

Герпес (Herpes simplex virus) 1, 2 тип, антитіла Ig М

120 грн

Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип, антитіла Ig G

120 грн

Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип, антитіла Ig М

120 грн

Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип, антитіла Ig G

120 грн

Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип, антитіла Ig М

120 грн

Авідність антитіл Ig G до вірусу герпесу 2 типу

280 грн

Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла Ig G

160 грн

Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла Ig M

160 грн

Герпес 6 тип, антитіла Ig G

160 грн

Краснуха (Rubella) антитіла Ig G

120 грн

Краснуха (Rubella) антитіла Ig M

120 грн

Авідність антитіл Ig G до краснухи

240 грн
ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ (CITO, ЕКСПРЕС)

Пакет аналізів. 4 обов'язкових аналізи, ЕКСПРЕС: ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла; Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла; Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген; Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла

480 грн

Гепатит А (HAV Ig M) ЕКСПРЕС

140 грн

Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла, ЕКСПРЕС

140 грн

Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген, ЕКСПРЕС

140 грн

Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла, ЕКСПРЕС

140 грн
АНЕМІЯ

Феритин

150 грн

Трансферин

140 грн

Фолієва кислота

200 грн

Ціанокобаламін (вітамін В12)

180 грн

Залізозв'язуюча здатність сироватки загальна ЗЗЗЗ

130 грн

Насичення трансферину залізом

170 грн
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ

Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ)

140 грн

Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)

130 грн

Пролактин

130 грн

Естрадіол (E2)

130 грн

Прогестерон

130 грн

Тестостерон загальний

140 грн

Тестостерон вільний

140 грн

Дегідротестостерон (ДГТ)

340 грн

Індекс вільного тестостерону

280 грн

Андростендіон

200 грн

Глобулін що зв'язує статеві гормони (СЗСГ)

180 грн

Антиспермальні антитіла (сперма)

210 грн

Антиспермальні антитіла (сироватка)

210 грн

Макропролактин

280 грн

Антимюллерів гормон

440 грн
ПАНЕЛЬ ДІАБЕТУ

Глікозильований гемоглобін HbA1

140 грн

Інсулін

140 грн

Лептин

340 грн

С пептид

140 грн

Індекс HOMA-IR

170 грн

Фруктозамін (глікозильований альбумін)

170 грн
ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРКОВІ ПОКАЗНИКИ
Кортизол (сироватка)
140 грн
Кортизол (добова сеча)
190 грн
Кортизол (слина)
240 грн
Адренокортикотропний гормон (АКТГ)
230 грн
Метанефрини (добова сеча)
510 грн
17-оксипрогестерон (17-а-ОПГ)
140 грн
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S)
140 грн
АУТОІМУННІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Антимікросомальні антитіла (АМС)
230 грн
Антимітохондріальні антитіла (АМА-M2)
240 грн
Антинуклеарні антитіла (АNА)
210 грн
Антитіла до фосфоліпідів Ig М (APHL Ig M)
240 грн
Антитіла до фосфоліпідів Ig G (APHL Ig G)
240 грн
Антитіла Ig G до кардіоліпіну
220 грн
Антитіла Ig M до кардіоліпіну
220 грн
Антитіла до 1-спіральної ДНК (ADNA 1)
310 грн
Антитіла до 2-спіральної ДНК (ADNA 2)
310 грн
Антитіла Ig G до бета-2-глікопротеїну I
290 грн
Антитіла Ig M до бета-2-глікопротеїну I
290 грн
Гліадин, антитіла Ig G
250 грн
Антитіла класу Ig A до тканинної трансглютаміназа (anti- tissue transglutaminase Ig A, tTG)
230 грн
Антитіла класу Ig G до тканинної трансглютаміназа (anti- tissue transglutaminase Ig G, tTG)
230 грн
ІМУНОГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Комплексне імунологічне дослідження (Імунограма): Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ); Поглинаюча активність нейтрофілів (фагоцитарне число, фагоцитарний індекс); Субпопуляції Т-В-лімфоцитів (CD3, CD4, CD8, CD16, CD22); Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК); Гемолітична активність системи комплементу (CD50); Бактерицидна активність нейтрофілів (НСТ-тест); РБТЛ-тест (визначення проліферативної активності лімфоцитів); Основні класи імуноглобулінів (Ig A, M, G); С-реактивний білок (СРБ); Ревматоїдний фактор (РФ); Антистрептолізин-О (АСЛО)
600 грн
Імуноглобулін E (Ig E) маркер алергії
140 грн
Імуноглобулін А (Ig A)
150 грн
Імуноглобулін М (Ig M)
150 грн
Імуноглобулін G (Ig G)
150 грн
Пряма проба Кумбса (гелевий метод)
160 грн
Непряма проба Кумбса
175 грн
Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус
175 грн
Гемолізини (імунні антитіла за системою АВО)
140 грн
Група крові, резус фактор
95 грн

Секреторний імуноглобулін А (секрет: слина)

700 грн
ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ
Альфа фетопротеїн (АФП)
140 грн
Раково-ембріональний антиген (РЕА)
140 грн
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг., tPSA)
140 грн
Простат-специфічний антиген вільний (ПСА віл., PSAf)
140 грн
Індекс вільного ПСА
280 грн
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)
170 грн
Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9)
170 грн
Онкомаркер ШКТ (СА 242)
390 грн
Онкомаркер шлунка СА 72-4
340 грн
Онкомаркер яєчників (СА 125)
170 грн
Онкомаркер яєчників (НЕ-4)
290 грн
Індекс ROMA
460 грн
Онкомаркер легень (CYFRA CA 21-1)
270 грн
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА)
400 грн
Простатична кисла фосфатаза (РАР)
300 грн
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Бак дослідження матеріалу на б. Леффлера (дифтерія) (ніс, зів)
260 грн
Бак дослідження секрету передміхурової залози
230 грн
Бак дослідження урогенітальних виділень, антибіотикограма
230 грн
Бак дослідження сечі, антибіотикограма
230 грн
Бак дослідження ран, антибіотикограма
230 грн
Бак дослідження матеріалу з ока, антибіотикограма
230 грн
Бак дослідження матеріалу із зіву, антибіотикограма
230 грн
Бак дослідження матеріалу з носа, антибіотикограма
230 грн
Бак дослідження матеріалу з вуха, антибіотикограма
230 грн
Бак дослідження мокротиння, антибіотикограма
230 грн
Бак дослідження жовчі (1 порція) антибіотикограма
230 грн
Бак дослідження крові на стерильність, антибіотикограма
350 грн
Бак дослідження на дисбактеріоз кишечника, антибіотикограма
300 грн
Бак дослідження на грибкову флору, чутливість до протигрибкових препаратів
230 грн
Розширене мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
330 грн
Бак дослідження бронхоальвеолярного змиву з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
230 грн
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (ПЛР)
Андрофлор. Дослідження біоценозу у чоловіків: Lactobacillus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corinebacterium spp., Gardnerella vaginalis, Megasphera spp., Veillonella spp., Dialister spp., Sneathia spp., Leptotrichia spp., Fusobacterium spp, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Atopobium claster, Bacteroides spp., Porphyromonas spp., Prevotella spp, Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp., Parvimonas spp., Eubacterium spp., Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa, Ralstonia spp., Burkholderia spp., Enterobacteriaceae spp., Enterococcus spp., Candida spp., Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis. Real-time
1200 грн
Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту. Кількісний, якісний - зішкріб. (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticun, parvum) Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний) Neisseria gonorrhoeae (якісний) Chlamydia trachomatis (якісний) Cytomegalovirus (якісний) Herpes simplex 1 (якісний)
700 грн
Флороценоз. Оцінка біоценозу урогенітального тракту методом ПЛР Real-time кількісній, якісний (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma hominis, Candida albicans, Candida grabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis/tropicalis)
650 грн
12 Інфекцій що передаються статевим шляхом. Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp. (U. parvum, U. urealyticum) Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorroeae, ДНК цитомегаловірусу CMV, ДНК герпесвірусу HSV 1, 2., ВПЛ HPV 16 тип, ВПЛ HPV 18 тип.
650 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК збудника сифілісу (Tr. Pallidum)
200 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis) (сеча, мокрота)
170 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК токсоплазми (Toxoplasma) (кров)
140 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1, 2) (Зішкріб)
140 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1, 2) (Зішкріб, сеча)
130 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1, 2) (Кров, ліквор)
130 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (HSV 6) (Кров, ліквор)
130 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (HSV 6) (Кров, ліквор)
160 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу Епштейна-Барр EBV (Кров, ліквор, сеча, слина)
140 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу Епштейна-Барр EBV (Кров, ліквор, сеча, слина)
165 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК цитомегаловірусу CMV (зішкріб)
160 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Коклюшу (Bordetella MULTI)
200 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК цитомегаловірусу CMV (Зішкріб, сеча, слина, букальний зішкріб)
130 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК Chlamydia trachomatis (Зішкріб, сеча)
160 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Chlamydia trachomatis (Зішкріб, сеча)
130 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК Mycoplasma hominis (Зішкріб, сеча)
160 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Mycoplasma hominis (Зішкріб, сеча)
130 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК Mycoplasma genitalium (Зішкріб, сеча)
160 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Mycoplasma genitalium (Зішкріб, сеча)
130 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК Ureaplasma species (Зішкріб, сеча)
160 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Ureaplasma species (Зішкріб, сеча)
130 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК Ureaplasma parvum і Ureaplasma urealyticum. Диференціювання
170 грн
ПЛР. Визначення ДНК Ureaplasma parvum і Ureaplasma urealyticum. Диференціювання і визначення в режимі Real-time
140 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК Candida albicans (Зішкріб, сеча)
160 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Candida albicans (Зішкріб, сеча)
140 грн
ПЛР. Визначення ДНК (C. albicans, C. glabrata, C. krusei). Диференціювання і визначення в режимі Real-time
170 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК Trichomonas vaginalis (Зішкріб, сеча)
160 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Trichomonas vaginalis (Зішкріб, сеча)
130 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae (Зішкріб, сеча)
160 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae (Зішкріб, сеча)
140 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК Gardnerella vaginallis (Зішкріб, сеча)
160 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Gardnerella vaginallis (Зішкріб, сеча)
140 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) Квант 21 (6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82)
800 грн
ПЛР. Напівкількісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 28 типів (66, 45, 58, 51, 59, 16, 33, 39, 52, 35, 18, 56, 68, 31, 26, 69, 73, 42, 82, 53, 43, 54, 70, 61, 6, 44, 40, 11)
800 грн
ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини 6, 11 тип. Скринінг (Зішкріб, сеча)
140 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів. Скринінг (Зішкріб, сеча)
210 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів. Генотипування по групах (Зішкріб, сеча)
280 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу папіломи людини 16, 18 тип
145 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18 тип. (Зішкріб, сеча)
140 грн
МАРКЕРИ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ

Гепатит А (HAV Ig M)

170 грн

Гепатит А (HAV Ig G)

170 грн

Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген

160 грн

Гепатит В (anti-HBsAg Ig G)

160 грн

Гепатит В (HBeAg)

160 грн

Гепатит В (anti-HBeAg) сумарні антитіла

250 грн

Гепатит В (Anti-HBcor Ig M)

160 грн

Гепатит В (Anti-HBcor Ig G)

160 грн

Гепaтит В (Anti-Hbcor Ig M, Ig G) сумарні антитіла

200 грн

Гепатит С (HCV Ig M)

160 грн

Гепатит С (HCV Ig G)

160 грн

Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла

160 грн

Гепатит С (anti-HCV Ig G, coreAg, NS3, NS4, NS5)

340 грн

Гепатит D (HDV Ig G)

160 грн

Гепатит D (anti-HDV) сумарні антитіла

240 грн
ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ

Тиреотропний гормон (ТТГ)

130 грн

Тироксин загальний (Т4)

130 грн

Тироксин вільний (Т4 вільний)

130 грн

Tрийодтиронін загальний (Т3)

130 грн

Трийодтиронін вільний (Т3 вільний)

130 грн

Антитіла до тиреоглобуліну (АТГ, Анти ТГ)

150 грн

Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, Анти ТПО)

150 грн

Тиреоглобулін (ТГ)

160 грн

Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (Анти-ТТГ)

390 грн
ФАКТОРИ РОСТУ
Соматотропний гормон (СТГ)
230 грн
Соматотропный гормон (СТГ) (діти до 18 років)
230 грн
Соматомедин-С (інсуліноподібний фактор росту - I)
290 грн
ЗАХВОРЮВАННЯ ШКТ

Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) сумарні антитіла Ig A, Ig M, Ig G

150 грн

Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) антитіла Ig M

180 грн

Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) антитіла Ig G

180 грн

Лямблії (Giardia lamblia) сумарні антитіла Ig A, Ig M, Ig G

150 грн

Опісторхії (Opisthorchis felineus) антитіла Ig G

150 грн

Трихінели (Trichinella) антитіла Ig G

150 грн

Токсокара (Toxocara canis) антитіла Ig G

150 грн

Ехінокок (Echinococcus granulosus) антитіла Ig G

150 грн

Аскарида (Ascaris lumbricoides) антитіла Ig G

180 грн
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (CITO, ТЕРМІНОВО)
Мікоплазма і уреаплазма DUO. Бак-посів з антибіотикограмою за 24 години, матеріал у/г мазок, (Mycoplasma H., Ureaplasma U.)
260 грн
Генітальний скринінг AF Genital. Бак-посів з антибіотикограмою за 24 години, матеріал у/г мазок, (Mycoplasma H., Ureaplasma U., Escherichia coli, Proteus spp., Providencia spp., Pseudomonas spp., Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae, Candida spp., Trichomonas vaginalis.) антибіотикограма
410 грн
ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПЛР. Кардіогенетіка гіпертонія
600 грн
ПЛР. Генетичні поліморфізми, асоційовані з ризиком розвитку тромбофілії
800 грн
ПЛР. Генетичні поліморфізми, асоційовані з порушеннями фолатного циклу
350 грн
ПЛР. Виявлення поліморфізмів генів BRCA1 і BRCA2, асоційованих з ризиком розвитку раку молочної залози і раку яєчників
1500 грн
ПЛР. Генетика. метаболізм лактози
500 грн
ПЛР. Генетика. Інтерлейкін-28В
530 грн
МАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ
Прокальцитонін
360 грн
ДІАГНОСТИКА ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ МЕТОДОМ ПЛР
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту А (плазма, якісне визначення)
230 грн
ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту B (плазма, якісне визначення)
265 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу гепатиту B (Real-time) (плазма)
570 грн
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту С (плазма, якісне визначення)
265 грн
ПЛР. Кількісне визначення РНК вірусу гепатиту С (Real-time) (плазма)
580 грн
ПЦР. Генотипування РНК вірусу гепатиту С (1a, 1b, 2, 3a, 4) (Real-time)
580 грн
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту D (плазма, якісне визначення)
220 грн
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту G (плазма, якісне визначення)
290 грн
ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту TTV (плазма, якісне визначення)
260 грн
ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ

Аналіз калу загальний (копрограма)

100 грн

Кал на приховану кров (реакція Грегерсена)

70 грн

Аналіз калу на яйця гельмінтів

70 грн

Аналіз калу на лямблії (мікроскопія)

70 грн

Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз)

40 грн

Кальпротектин в калі

440 грн
ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ

Загальний аналіз крові (апаратна методика, часткова лейкоцитарна формула)

90 грн

Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)

130 грн

Аналіз крові на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу

90 грн

ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів)

30 грн
ПАНЕЛЬ ОСТЕОПОРОЗУ
Паратгормон
140 грн
Остеокальцин
190 грн
Кальцитонін
280 грн
Вітамін D загальний
450 грн
МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мікроскопія урогенітального мазка (чоловіки)
110 грн
Мікроскопія урогенітального мазка (жінки) - Uretra, vagina, cervix
110 грн
Мікроскопія біоматеріалу (волосся, нігті, зішкріб шкіри) на патогенні гриби (на склі)
110 грн
Цитоморфологічне дослідження виділень з молочної залози
130 грн
Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу
210 грн
Риноцитограма (назоцитограма)
100 грн
Аналіз біоматеріалу на демодекс (вії, брови, зішкріб шкіри)
70 грн

Мікроскопічне дослідження шкіри, нігтів та волосся на виявлення міцелію

150 грн

Визначення чутливості міцеліальних грибів до антимікотиків

400 грн

Виявлення грибів Candida та дріжджоподібних грибів

300 грн

Визначення чутливості грибів Candida до антимікотиків

420 грн

Дослідження на демодекоз

100 грн
ПАНЕЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Вільний бета хоріонічний гонадотропін (β-ХГЛ)

140 грн

Естріол неконюгований (Е3)

150 грн

Білок асоційований з вагітністю (PAPP-А)

190 грн

Альфафетопротеїн для вагітних (АФП)

150 грн

Плацентарний лактоген (HPL)

280 грн

Пренатальний скринінг (PRISCA) I триместру вагітності (РАРР-А, β-ХГЛ)

320 грн

Пренатальний скринінг (PRISCA) II триместру вагітності (ХГЛ, E3, АФП)

350 грн
ЕКСПРЕС ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналіз сечі

50 грн

Аналіз сечі на ацетон

30 грн

Тест на рота-, адено-, астро-, норо-віруси в калі

500 грн

Тест на стрептококи групи А

200 грн

Тест на ротавірус у калі

250 грн

СІТО бак. посів сечі

945 грн

СІТО бак. посів з зіву

945 грн

СІТО бак. посів з носа

945 грн

СІТО комплекс бак. посів з зіву та носу

1512 грн

СІТО бак. посів крові

1656 грн

СІТО бак. посів з везикул, пустул та фурункулів

945 грн

СІТО вимірювання рівня глюкози глюкометром

50 грн
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ

Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий)

80 грн

Білірубін загальний

40 грн

Білірубін прямий

40 грн

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

40 грн

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

40 грн

Лужна фосфатаза

40 грн

Загальний білок

40 грн

Холестерин

40 грн

Тригліцериди

40 грн

Креатинін

40 грн

Сечовина

40 грн

Азот сечовини

40 грн

Сечова кислота

40 грн

Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ)

40 грн

Панкреатична альфа-амілаза

70 грн

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

40 грн

Креатинкіназа загальна (КФК)

60 грн

Холінестераза

60 грн

Церулоплазмін

180 грн

Серомукоїди

80 грн

Альбумін

40 грн

Глюкоза

70 грн

Ліпаза

90 грн

Аполіпопротеїн-А (Апо-А)

130 грн

Аполіпопротеїн-В (Апо-В)

130 грн

Білкові фракції

190 грн

Тимолова проба

80 грн