Аналізи і дослідження в Києві – Дитяча клініка ФРЕНДЛІК

Аналізи і дослідження

TORCH - ІНФЕКЦІІ
Авідність антитіл Ig G до вирусу герпесу 2 типу
580 грн
Авідність антитіл Ig G до краснухи
415 грн
Авідність антитіл Ig G до токсоплазми
580 грн
Авідність антитіл Ig G до цитомегаловирусу
480 грн
Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип, антитіла Ig G
210 грн
Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип, антитіла Ig М
210 грн
Герпес (Herpes simplex virus) 1, 2 тип, антитіла Ig G
210 грн
Герпес (Herpes simplex virus) 1, 2 тип, антитіла Ig М
210 грн
Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип, антитіла Ig G
210 грн
Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип, антитіла Ig М
210 грн
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла Ig G
250 грн
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла Ig M
250 грн
Герпес 6 тип, антитіла Ig G
250 грн
Краснуха (Rubella) антитіла Ig G
210 грн
Краснуха (Rubella) антитіла Ig M
210 грн
Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла Ig G
205 грн
Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла Ig М
210 грн
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) антитіла Ig G
205 грн
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) антитіла Ig М
210 грн
АУТОІМУННІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Антинуклеарні антитіла (АNА)
240 грн
Антитіла Ig G до бета-2-глікопротеїну I
320 грн
Антитіла Ig G до кардіоліпіну
240 грн
Антитіла Ig M до бета-2-глікопротеїну I
340 грн
Антитіла Ig M до кардіоліпіну
285 грн
Антитіла до 1-спіральної ДНК (ADNA 1)
460 грн
Антитіла до 2-спіральної ДНК (ADNA 2)
430 грн
Антитіла до фосфоліпідів Ig G (APHL Ig G)
280 грн
Антитіла до фосфоліпідів Ig М (APHL Ig M)
280 грн
Антитіла класу Ig A до тканинної трансглютаміназа (anti- tissue transglutaminase Ig A, tTG)
745 грн
Антитіла класу Ig G до тканинної трансглютаміназа (anti- tissue transglutaminase Ig G, tTG)
650 грн
Гліадин, антитіла Ig G
570 грн
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Бак дослідження бронхоальвеолярного змиву з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
350 грн
Бак дослідження жовчі (1 порція) антибіотикограма
350 грн
Бак дослідження крові на стерильність, антибіотикограма
505 грн
Бак дослідження матеріалу з вуха, антибіотикограма
350 грн
Бак дослідження матеріалу з носа, антибіотикограма
350 грн
Бак дослідження матеріалу з ока, антибіотикограма
350 грн
Бак дослідження матеріалу із зіву, антибіотикограма
350 грн
Бак дослідження матеріалу на б. Леффлера (дифтерія) (ніс, зів)
345 грн
Бак дослідження мокротиння, антибіотикограма
350 грн
Бак дослідження на грибкову флору, чутливість до протигрибкових препаратів
350 грн
Бак дослідження ран, антибіотикограма
350 грн
Бак дослідження сечі, антибіотикограма
355 грн
Гепатит А (HAV Ig M) ЕКСПРЕС
250 грн
Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген, ЕКСПРЕС
470 грн
Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла, ЕКСПРЕС
285 грн
Залізозв'язуюча здатність сироватки загальна ЗЗЗЗ
205 грн
Мікоплазма і уреаплазма DUO. Бак-посів з антибіотикограмою за 24 години, матеріал у/г мазок, (Mycoplasma H., Ureaplasma U.)
375 грн
Насичення трансферину залізом
245 грн
Пакет аналізів. 4 обов'язкових аналізи, ЕКСПРЕС: ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла; Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла; Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген; Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла
480 грн
Розширене мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
345 грн
Трансферин
175 грн
Феритин
215 грн
Фолієва кислота
225 грн
Ціанокобаламін (вітамін В12)
230 грн
ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вітамін D загальний
450 грн
Кальцитонін
350 грн
Остеокальцин
375 грн
Паратгормон
215 грн
ПЛР. Визначення ДНК вирусу гепатиту B (плазма, якісне визначення)
405 грн
ПЛР. Визначення ДНК вирусу гепатиту TTV (плазма, якісне визначення)
300 грн
ПЛР. Визначення РНК вирусу гепатиту D (плазма, якісне визначення)
395 грн
ПЛР. Визначення РНК вирусу гепатиту G (плазма, якісне визначення)
385 грн
ПЛР. Визначення РНК вирусу гепатиту А (плазма, якісне визначення)
395 грн
ПЛР. Визначення РНК вирусу гепатиту С (плазма, якісне визначення)
440 грн
ПЛР. Виявлення поліморфізмів генів BRCA1 і BRCA2, асоційованих з ризиком розвитку раку молочної залози і раку яєчників
1500 грн
ПЛР. Генетика. Інтерлейкін-28В
760 грн
ПЛР. Генетика. метаболізм лактози
500 грн
ПЛР. Генетичні поліморфізми, асоційовані з порушеннями фолатного циклу
460 грн
ПЛР. Генетичні поліморфізми, асоційовані з ризиком розвитку тромбофілії
1655 грн
ПЛР. Кардіогенетіка гіпертонія
670 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК вирусу гепатиту B (Real-time) (плазма)
785 грн
ПЛР. Кількісне визначення РНК вирусу гепатиту С (Real-time) (плазма)
1555 грн
Прокальцитонін
785 грн
ПЦР. Генотипування РНК вирусу гепатиту С (1a, 1b, 2, 3a, 4) (Real-time)
595 грн
ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРКОВІ ПОКАЗНИКИ
17-оксипрогестерон (17-а-ОПГ)
210 грн
Адренокортикотропний гормон (АКТГ)
330 грн
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S)
220 грн
Кортизол (добова сеча)
670 грн
Кортизол (сироватка)
275 грн
Кортизол (слина)
335 грн
Метанефрини (добова сеча)
590 грн
ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ
Аналіз калу загальний (копрограма)
180 грн
Аналіз калу на лямблії (мікроскопія)
185 грн
Аналіз калу на яйця гельмінтів
160 грн
Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз)
140 грн
Кал на приховану кров (реакція Грегерсена)
240 грн
Кальпротектин в калі
665 грн
ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ
Азот сечовини
90 грн
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
95 грн
Альбумін
90 грн
Аналіз крові на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу
160 грн
Аполіпопротеїн-А (Апо-А)
130 грн
Аполіпопротеїн-В (Апо-В)
130 грн
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
95 грн
Білірубін загальний
95 грн
Білірубін прямий
90 грн
Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий)
275 грн
Білкові фракції
185 грн
Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ)
90 грн
Глюкоза
125 грн
Загальний аналіз крові (апаратна методика, часткова лейкоцитарна формула)
175 грн
Загальний білок
90 грн
Креатинін
95 грн
Креатинкіназа загальна (КФК)
180 грн
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
90 грн
Ліпаза
120 грн
Лужна фосфатаза
90 грн
Панкреатична альфа-амілаза
100 грн
Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)
175 грн
Серомукоїди
95 грн
Сечова кислота
90 грн
Сечовина
95 грн
Тимолова проба
90 грн
Тригліцериди
90 грн
Холестерин
90 грн
Холінестераза
95 грн
Церулоплазмін
205 грн
ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів)
70 грн
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
Аналіз сечі за допомогою підгузка СІТО
250 грн
Аналіз сечі за Нечипоренко
120 грн
Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду сечі)
135 грн
Аналіз сечі на білок (добова порція)
95 грн
Аналіз сечі на кетони
115 грн
Аналіз сечі на цукор (добова порція)
115 грн
Діастаза сечі (альфа-амілаза)
115 грн
Кальцій (Ca) (в сечі)
95 грн
Креатинін (в сечі)
95 грн
Мікроальбумінурія (в сечі)
170 грн
Сечовина (в сечі)
95 грн
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ
D-дімер
190 грн
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)
95 грн
Вовчаковий антикоагулянт
415 грн
Коагулограма часткова: Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ); Протромбіновий час (ПТЧ); Протромбіновий індекс (ПТІ); Тромбіновий час за Квіком
325 грн
Коагулограма: Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ); Протромбіновий час (ПТЧ); Протромбіновий індекс (ПТІ); Тромбіновий час за Квіком; Фібриноген; Тромбіновий час (ТЧ); Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)
690 грн
Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)
135 грн
Протромбіновий індекс (ПТІ)
135 грн
Протромбіновий час (ПТЧ)
135 грн
Тромбіновий час (ТЧ)
135 грн
Фібриноген
120 грн
ЕКСПРЕС ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналіз сечі
135 грн
Аналіз сечі на ацетон
50 грн
СІТО бак. посів з везикул, пустул та фурункулів
945 грн
СІТО бак. посів з зіву
945 грн
СІТО бак. посів з носа
945 грн
СІТО бак. посів крові
1656 грн
СІТО бак. посів сечі
945 грн
СІТО вимірювання рівня глюкози глюкометром
50 грн
СІТО комплекс бак. посів з зіву та носу
1512 грн
Тест на рота-, адено-, астро-, норо-вируси в калі
500 грн
Тест на ротавирус у калі
250 грн
Тест на стрептококи групи А
375 грн
ЗАХВОРЮВАННЯ ШКТ
Аскарида (Ascaris lumbricoides) антитіла Ig G
435 грн
Ехінокок (Echinococcus granulosus) антитіла Ig G
405 грн
Лямблії (Giardia lamblia) сумарні антитіла Ig A, Ig M, Ig G
395 грн
Опісторхії (Opisthorchis felineus) антитіла Ig G
405 грн
Токсокара (Toxocara canis) антитіла Ig G
320 грн
Трихінели (Trichinella) антитіла Ig G
430 грн
Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) антитіла Ig G
215 грн
Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) антитіла Ig M
215 грн
Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) сумарні антитіла Ig A, Ig M, Ig G
535 грн
ІМУНОГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Гемолізини (імунні антитіла за системою АВО)
815 грн
Група крові, резус фактор
205 грн
Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус
400 грн
Імуноглобулін E (Ig E) маркер алергії
210 грн
Імуноглобулін G (Ig G)
190 грн
Імуноглобулін А (Ig A)
190 грн
Імуноглобулін М (Ig M)
195 грн
Комплексне імунологічне дослідження (Імунограма): Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ); Поглинаюча активність нейтрофілів (фагоцитарне число, фагоцитарний індекс); Субпопуляції Т-В-лімфоцитів (CD3, CD4, CD8, CD16, CD22); Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК); Гемолітична активність системи комплементу (CD50); Бактерицидна активність нейтрофілів (НСТ-тест); РБТЛ-тест (визначення проліферативної активності лімфоцитів); Основні класи імуноглобулінів (Ig A, M, G); С-реактивний білок (СРБ); Ревматоїдний фактор (РФ); Антистрептолізин-О (АСЛО)
1480 грн
Непряма проба Кумбса
180 грн
Пряма проба Кумбса (гелевий метод)
570 грн
Секреторний імуноглобулін А (секрет: слина)
710 грн
ІНФЕКЦІЇ
Борелія (Borrelia burgdorferi) антитіла Ig G
290 грн
Борелія (Borrelia burgdorferi) антитіла Ig M
290 грн
Гетерофільні антитіла до Епштейна-Барр вирусу
300 грн
Епштейна-Барр вирус, антитіла Ig G до капсидного антигену VCA
210 грн
Епштейна-Барр вирус, антитіла Ig G до нуклеaрного антигену EBNA
210 грн
Епштейна-Барр вирус, антитіла Ig G до раннього антигену
210 грн
Епштейна-Барр вирус, антитіла Ig M до капсидного антигену VCA
210 грн
Кардіоліпінові антитіла VDRL (якісне визначення)
240 грн
Кір (Morbilli), антитіла Ig G
400 грн
Коклюш (Bordetella pertussis) антитіла Ig G
340 грн
Коклюш (Bordetella pertussis) антитіла Ig M
345 грн
Мікоплазма (Mycoplasma hominis) антитіла Ig G
395 грн
Мікоплазма (Mycoplasma hominis) антитіла Ig M
395 грн
Мікоплазма пневмонія (Мycoplasma pneumoniae) антитіла Ig G
395 грн
Мікоплазма пневмонія (Мycoplasma pneumoniae) антитіла Ig M
395 грн
Мікрореакція преципітації з кардіоліпіновим антигеном (RPR)
240 грн
Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла
275 грн
Трихомонада (Trichomonas vaginalis) антитіла Ig G
225 грн
Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis) сумарні антитіла Ig A, Ig M, Ig G
685 грн
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) антитіла Ig G
225 грн
Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла Ig G
220 грн
Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла Ig А
220 грн
Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла Ig М
220 грн
Хламідія пневмонія (Chlamydia pneumoniae) антитіла Ig G
220 грн
Хламідія пневмонія (Chlamydia pneumoniae) антитіла Ig M
220 грн
КАРДІО-РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ
D-дімер
190 грн
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)
95 грн
Вовчаковий антикоагулянт
415 грн
Коагулограма часткова: Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ); Протромбіновий час (ПТЧ); Протромбіновий індекс (ПТІ); Тромбіновий час за Квіком
135 грн
Коагулограма: Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ); Протромбіновий час (ПТЧ); Протромбіновий індекс (ПТІ); Тромбіновий час за Квіком; Фібриноген; Тромбіновий час (ТЧ); Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)
325 грн
Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)
135 грн
Протромбіновий індекс (ПТІ)
135 грн
Протромбіновий час (ПТЧ)
135 грн
Тромбіновий час (ТЧ)
135 грн
Фібриноген
120 грн
МАРКЕРИ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ
Гепaтит В (Anti-Hbcor Ig M, Ig G) сумарні антитіла
265 грн
Гепатит D (anti-HDV) сумарні антитіла
945 грн
Гепатит D (HDV Ig G)
395 грн
Гепатит А (HAV Ig G)
250 грн
Гепатит А (HAV Ig M)
225 грн
Гепатит В (Anti-HBcor Ig G)
240 грн
Гепатит В (Anti-HBcor Ig M)
240 грн
Гепатит В (anti-HBeAg) сумарні антитіла
265 грн
Гепатит В (anti-HBsAg Ig G)
240 грн
Гепатит В (HBeAg)
285 грн
Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген
235 грн
Гепатит С (anti-HCV Ig G, coreAg, NS3, NS4, NS5)
1035 грн
Гепатит С (HCV Ig G)
285 грн
Гепатит С (HCV Ig M)
285 грн
Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла
595 грн
МІКРОЕЛЕМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОЛІТИ
pH крові
95 грн
Електроліти (К, Na, Cl)
515 грн
Електроліти (К, іСа2+, Na)
515 грн
Електроліти (К, іСа2+, Na, Cl, pH крові)
515 грн
Залізо (Fe)
95 грн
Калій (K)
95 грн
Кальцій (Ca)
95 грн
Кальцій іонізований (iСа2+)
160 грн
Магній (Mg)
95 грн
Мідь (Cu)
465 грн
Натрій (Na)
95 грн
Фосфор (P)
95 грн
Хлор (Cl)
95 грн
Цинк (Zn)
475 грн
МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналіз біоматеріалу на демодекс (вії, брови, зішкріб шкіри)
215 грн
Визначення чутливості грибів Candida до антимікотиків
950 грн
Визначення чутливості міцеліальних грибів до антимікотиків
965 грн
Виявлення грибів Candida та дріжджоподібних грибів
950 грн
Дослідження на демодекоз
215 грн
Мікроскопія біоматеріалу (волосся, нігті, зішкріб шкіри) на патогенні гриби (на склі)
950 грн
Риноцитограма (назоцитограма)
250 грн
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (ПЛР)
ПЛР. Визначення ДНК Ureaplasma parvum і Ureaplasma urealyticum. Диференціювання і визначення в режимі Real-time
245 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК вирусу герпесу (HSV 1, 2) (Зішкріб)
250 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Candida albicans (Соскоб, моча)
240 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Chlamydia trachomatis (Соскоб, моча)
385 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Gardnerella vaginallis (Соскоб, моча)
грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Mycoplasma genitalium (Соскоб, моча)
220 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Mycoplasma hominis (Соскоб, моча)
225 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae (Соскоб, моча)
225 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Trichomonas vaginalis (Соскоб, моча)
225 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Ureaplasma species (Соскоб, моча)
225 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК вирусу герпесу (HSV 1, 2) (Кров, ліквор)
250 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК вирусу герпесу (HSV 1, 2) (Соскоб, моча)
250 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК вирусу герпесу 6 типу (HSV 6) (Кров, ліквор)
1045 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК вирусу Епштейна-Барр EBV (Кров, ліквор, сеча, слина)
255 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК токсоплазми (Toxoplasma) (кров)
285 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК цитомегаловирусу CMV (Соскоб, моча, слина, букальний зішкріб)
265 грн
ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ
Альфа фетопротеїн (АФП)
500 грн
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА)
400 грн
Індекс ROMA
615 грн
Індекс вільного ПСА
320 грн
Онкомаркер легень (CYFRA CA 21-1)
1785 грн
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)
245 грн
Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9)
235 грн
Онкомаркер ШКТ (СА 242)
390 грн
Онкомаркер шлунка СА 72-4
360 грн
Онкомаркер яєчників (НЕ-4)
435 грн
Онкомаркер яєчників (СА 125)
215 грн
Простатична кисла фосфатаза (РАР)
560 грн
Простат-специфічний антиген вільний (ПСА віл., PSAf)
320 грн
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг., tPSA)
210 грн
Раково-ембріональний антиген (РЕА)
240 грн
ПАКЕТНІ ПРОГРАМИ ДІАГНОСТИКИ
Діагностика залізодефіциту (ферритин, залізо)
245 грн
Контроль анемії (загальний аналіз крові, ретикулоцити, ферритин, залізо)
420 грн
Контроль анемії (загальний аналіз крові, ретикулоцити, ферритин, залізо)
420 грн
Ліпідограма: холестерин; ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ); ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ); ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ); тригліцериди; коефіцієнт атерогенності (КА)
1020 грн
Ниркові проби: креатинін; сечовина; сечова кислота; загальний білок; альбумін
650 грн
Пакет аналізів. Вагітність: Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ); Біохімія (Глюкоза); Група крові, резус фактор; Коагулограма (Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), протромбіновий час (ПТЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), тромбіновий час за Квіком, фібриноген, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)); Інфекції (ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла, Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла, Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген, Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла); Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду сечі); Бак дослідження сечі, антибіотикограма
1460 грн
Пакет аналізів. Гормони щитоподібної залози №1:   Тироксин вільний (Т4 вільний); Трийодтиронін вільний (Т3 вільний); Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, Анти ТПО); Тиреотропний гормон (ПТЧГ)
1120 грн
Пакет аналізів. Гормони щитоподібної залози №2:  Тироксин вільний (Т4 вільний); Трийодтиронін вільний (Т3 вільний); Тиреотропний гормон (ПТЧГ)
905 грн
Пакет аналізів. Гормони щитоподібної залози №3:  Тироксин вільний (Т4 вільний); Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, Анти ТПО); Тиреотропний гормон (ПТЧГ)
920 грн
Пакет аналізів. Гормони щитоподібної залози №4:  Тироксин вільний (Т4 вільний); Тиреотропний гормон (ПТЧГ)
505 грн
Пакет аналізів. Діагностика аутоімунних захворювань щитоподібної залози:  Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, Анти ТПО); Антитіла до тиреоглобуліну (АТГ, Анти ТГ); Тиреотропний гормон (ПТЧГ)
920 грн
Пакет аналізів. Діагностика гельмінтозів №2: Лямблії (Giardia lamblia Ig G, Ig М, Ig A); Аскарида (Ascaris lumbricoides Ig G)
470 грн
Пакет аналізів. Жіноче гормональне здоров'я:  Прогестерон; Пролактин; Тестостерон загальний; Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ); Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Раково-ембріональний антиген (РЕА); Тиреотропний гормон (ПТЧГ)
1815 грн
Пакет аналізів. Здоров'я нирок: Ниркові проби (Креатинін, сечовина, сечова кислота, загальний білок, альбумін); Розгорнутий аналіз крові з морфологічним дослідженням лейкоцитарної формули і ШОЕ; Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, ручна мікроскопія)
650 грн
Пакет аналізів. Здоров'я суглобів: Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ); Біохімія (Сечова кислота, Альбумін, Загальний білок, Антистрептолізин-О (АСЛО), С-реактивний білок (СРБ), Ревматоїдний фактор (РФ)
430 грн
Пакет аналізів. Передопераційний: Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ); Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду сечі); Біохімія (Білірубін загальний, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза); Коагулограма (Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), протромбіновий час (ПТЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), тромбіновий час за Квіком, фібриноген, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)); Група крові, резус фактор; ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла; Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла; Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген; Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла
1400 грн
Пакет аналізів. Повне клінічне обстеження організму для чоловіків, жінок(65 показників): 1) Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ). 2) Печінкові проби: білірубін загальний; білірубін прямий; білірубін непрямий; загальний білок; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ); лужна фосфатаза (ЛФ); лактатдегідрогеназа (ЛДГ). 3) Ниркові проби: креатинін; сечовина; сечова кислота; загальний білок; альбумін. 4) вуглеводний обмін: глюкоза. 5) мікроелементи: кальцій (Са). 6) Ліпідограма: холестерин; ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ); ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ); ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ); тригліцериди; коефіцієнт атерогенності (КА). 7) Ревмопроби (напівкількісні дослідження): СРБ, АСЛО, РФ. 8) Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду) 25 показників
1950 грн
Пакет аналізів: Здоров'я дитини: Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ); Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду); Біохімія (Глюкоза); Лямблії (Giardia lamblia Ig G, Ig M, Ig A); Аскарида (Ascaris lumbricoides Ig G); Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз); Імуноглобулін Е (Ig E) маркер алергії
1445 грн
Пакет. 4 обов'язкових аналізи: ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла; Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла; Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген; Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла
400 грн
Печінкові проби: білірубін загальний; білірубін прямий; білірубін непрямий; загальний білок; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); гама; глутамілтрансфераза (ГГТ); лужна фосфатаза (ЛФ); лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
905 грн
Ревмопроби (кількісне дослідження): С-реактивний білок (СРБ); Антистрептолізин-О (АСЛО); Ревматоїдний фактор (РФ)
335 грн
Ревмопроби (напівкількісне дослідження):С-реактивний білок (СРБ); Антистрептолізин-О (АСЛО); Ревматоїдний фактор (РФ)
335 грн
ПАНЕЛЬ ДІАБЕТУ
Гликозилированный гемоглобин HbA1
375 грн
Індекс HOMA-IR
270 грн
Інсулін
200 грн
Лептин
490 грн
С пептид
210 грн
Фруктозамін (глікозильований альбумін)
170 грн
ПАНЕЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
Альфафетопротеїн для вагітних (АФП)
500 грн
Андростендіон
420 грн
Антимюллерів гормон
465 грн
Антиспермальні антитіла (сироватка)
220 грн
Білок асоційований з вагітністю (PAPP-А)
215 грн
Вільний бета хоріонічний гонадотропін (β-ХГЛ)
205 грн
Глобулін що зв'язує статеві гормони (СЗСГ)
210 грн
Естрадіол (E2)
200 грн
Естріол неконюгований (Е3)
195 грн
Індекс вільного тестостерону
345 грн
Плацентарний лактоген (HPL)
335 грн
Пренатальний скринінг (PRISCA) I триместру вагітності (РАРР-А, β-ХГЛ)
320 грн
Пренатальний скринінг (PRISCA) II триместру вагітності (ХГЛ, E3, АФП)
350 грн
Прогестерон
245 грн
Пролактин
210 грн
Тестостерон вільний
245 грн
Тестостерон загальний
210 грн
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
210 грн
Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ)
235 грн
ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ
Tрийодтиронін загальний (Т3)
170 грн
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (Анти-ПТЧГ)
390 грн
Антитіла до тиреоглобуліну (АТГ, Анти ТГ)
210 грн
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, Анти ТПО)
210 грн
Соматомедин-С (інсуліноподібний фактор росту - I)
290 грн
Соматотропний гормон (СТГ)
230 грн
Соматотропний гормон (СТГ) (діти до 18 років)
230 грн
Тиреоглобулін (ТГ)
215 грн
Тиреотропний гормон (ПТЧГ)
170 грн
Тироксин вільний (Т4 вільний)
170 грн
Тироксин загальний (Т4)
170 грн
Трийодтиронін вільний (Т3 вільний)
170 грн
Записатись на прийом до Друга Здоров'я
Викликати лікаря
  *Обов'язкові поля
  Написати нам
   Текст повідомлення*
   *Обов'язкові поля
   Згорнути
   Записатись на прийом Викликати лікаря
   Ласкаво просимо до клініки "Френдлік"!

   Щоб отримати сертифікат на перший візит за спеціальними умовами, тисніть на кнопку.

   Програма: Перший рік з френдліком
   Послуги
   Опис
   Педіатр
   14 візитів до педіатра у клініці
   Вузькі фахівці
   По 2 огляди невролога, офтальмолога, ортопеда
   УЗД
   Кульшових суглобів, серця, органів черевної порожнини та нирок
   Аналізи
   Розширений аналіз крові, глюкоза крові, залізо, феритин, аналіз сечі
   Щеплення
   Обов'язкові: Гексаксим (2), Тетраксим (1), Пріорикс (1)

   Рекомендовані: Синфлорикс (3), Ротарикс (2), Варилрикс (1), Нименрикс (2)
   Загальна вартість програми:
   34 340 грн
   кешбек 10% = 3 434 грн*
   *Для використання на додаткові консультації педіатра онлайн або у клініці
   Програма: Від народження до 2 років
   Послуги
   Опис
   Педіатр
   18 візитів до педіатра у клініці
   Вузькі фахівці
   По 3 огляди невролога, офтальмолога, ортопеда, 1 огляд ЛОРа
   УЗД
   Органів черевної порожнини та нирок (двічі за період), серця, кульшових суглобів
   Аналізи
   Розширений аналіз крові, глюкоза крові, залізо, феритин, аналіз сечі (усе – двічі за період)
   Щеплення
   Обов'язкові: Гексаксим (3), Тетраксим (1), Пріорикс (1)

   Рекомендовані: Синфлорикс (4), Ротарикс (2), Варилрикс (2), Нименрикс (3), Хаврикс 720 (2)
   Загальна вартість програми:
   49 910 грн
   кешбек 10% = 4 991 грн*
   *Для використання на додаткові консультації педіатра онлайн або у клініці
   Програма: Від 6 місяців до 1,5 року
   Послуги
   Опис
   Педіатр
   10 візитів до педіатра у клініці
   Вузькі фахівці
   1 огляд невролога, 1 огляд офтальмолога, 1 огляд ЛОРа та 1 огляд ортопеда
   УЗД
   Cерця, органів черевної порожнини та нирок
   Аналізи
   Розширений аналіз крові, глюкоза крові, залізо, феритин, аналіз сечі
   Щеплення
   Обов'язкові: Гексаксим (1), Пріорикс (1)

   Рекомендовані: Синфлорикс (3), Варилрикс (2), Нименрикс (3), Хаврикс 720 (2)
   Загальна вартість програми:
   29 380 грн
   кешбек 10% = 2 938 грн*
   *Для використання на додаткові консультації педіатра онлайн або у клініці
   Програма: Безліміт від 1 до 2 років
   Послуги
   Опис
   Педіатр
   Необмежена кількість прийомів у клініці
   Загальна вартість програми:
   6 490 грн*
   *Програма діє протягом року з моменту купівлі
   Дізнатися про програму

   Вітаємо! Заповніть, будь ласка, форму. Наш менеджер зв'яжеться з вами найближчим часом!

    або
    *Обов'язкові поля

    Дякуємо! Наш менеджер зв'яжеться з вами найближчим часом!

    Пробний візит

    Вітаємо! Заповніть, будь ласка, форму. Наш менеджер зв'яжеться з вами найближчим часом!

     *Обов'язкові поля

     Дякуємо! Наш менеджер зв'яжеться з вами найближчим часом!