Анализы и исследования в Києві – Дитяча клініка ФРЕНДЛІК

Анализы и исследования

ИНФЕКЦИИ
Бореліоз, Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), антитіла IgG - підтверджуючий тест (імуноблот)
620 грн
Бореліоз, Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)
590 грн
Бореліоз, Borrelia burgdorferi, ДНК методом REAL TIME ПЛР - якісн.
310 грн
Бореліоз, Borrelia, антитіла IgG
310 грн
Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM
310 грн
Бореліоз, IgM/IgG-скринінг (імуноблот для сумнівних/позитивних)
1700 грн
ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)
345 грн
Дифтерія, Corynebacterium diphteriae, антитіла до дифтерійного анатоксину IgG
640 грн
Ентеровіруси, РНК методом REAL TIME ПЛР (будь-який БМ)
830 грн
Ієрсініоз, Yersinia еnterocolitica, загальні антитіла з визначенням серотипу - напівкількісн.
1680 грн
Інтерлейкін-6 (IL-6)
1250 грн
Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgG
380 грн
Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgM
380 грн
Кір, Measles morbillivirus, антитіла до вірусу IgG
320 грн
Кір, Measles morbillivirus, антитіла до вірусу IgМ
435 грн
Комплексний аналіз факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19 - скорочений (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.; Д-дімер; креатинін; феритин)
700 грн
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсидного антигена вірусу IgG (VCA IgG)
245 грн
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсидного антигена вірусу IgM (VCA IgM)
230 грн
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до ядерного антигена вірусу IgG (EBNA IgG)
245 грн
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, гетерофільні антитіла до вірусу
285 грн
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров,слюна,сеча)
285 грн
Оцінка ризику розвитку септичних ускладнень при COVID-19 (Кров на стерильність. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС, анаеробів з антибіотикограмою; Прокальцитонін.)
3500 грн
Правець, Clostridium tetani, антитіла до правцевого анатоксину, IgG
640 грн
Скринінг респіраторних інфекцій, ПЛР, 21 показник, FTD (високочутливий)
2700 грн
КАРДИО-РЕВМАТОИДНАЯ ПАНЕЛЬ
Антистрептолізин "О" (АСЛ-O) - кількісн.
120 грн
Дигоксин
1580 грн
Креатинкіназа МВ-фракція
230 грн
Ліпопротеїн (а) - кількісн.
340 грн
Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP)
850 грн
Програма 152 "Болять суглоби? Перевір!" (Ревматоїдний Фактор - кількісн., антистрептолізин "О" (АСЛ-O) - кількісн., сечова кислота, СРБ кількісн.)
450 грн
Програма 174 "Обстеж серце" (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, креатинін, глюкоза натще - венозна кров, ТТГ, калій)
910 грн
Програма 195 "Ревмопроби" (Антистрептолізин "О" (АСЛ-O) - кількісн.; ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.; С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.)
350 грн
Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.
120 грн
С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.
180 грн
Тропонін I скринінг
245 грн
ПАНЕЛЬ ДИАБЕТА
Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA)
530 грн
Антитіла до інсуліну
780 грн
Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2)
795 грн
Антитіла загальні до транспортеру цинка 8 (ZnT8Ab) та C-кінцевого домену
1760 грн
Аутоантитіла до острівцевого апарату підшлункової залози (ІСА) IgG
1045 грн
Глікований гемоглобін (HbA1c)
220 грн
Глюкоза у венозній крові випадкове визначення
130 грн
Глюкоза у венозній крові натще
130 грн
Глюкоза у капілярній крові випадкове визначення
130 грн
Глюкоза у капілярній крові натще
130 грн
Індекс HOMA (глюкоза (венозна кров) х Інсулін /22,5)
290 грн
Інсулін
250 грн
КДЛ № 97 "Глікований гемоглобін-скринінг" (Глікований гемоглобін (HbA1c)
220 грн
КДЛ №40 "Моніторинг цукрового діабету" (НвА1с, мікроальбумінурія+креатинін (добова сеча)
435 грн
КДЛ №41 "Діагностика цукрового діабету" (НвА1с, С-пептид, індекс НОМА)
725 грн
КДЛ №43 "Діагностика інсулінорезистентності" (С-пептид, індекс НОМА)
505 грн
КДЛ №45 "Діагностика причин ожиріння - максі" (ТТГ, НвА1с, С-пептид, індекс НОМА, лептин)
1405 грн
Креатинін у сечі
120 грн
Лептин
520 грн
Мікроальбумінурія+креатинін у сечі
215 грн
Остеопороз, Паратгормон (1-84) (ПТГ)
245 грн
Програма 148 "Попередь діабет та супутні ризики" (Глікований гемоглобін (HbA1c), тиреотропний гормон (ТТГ)
400 грн
Програма 191 "Оцінка ризику цукрового діабету 2 типу" (Глікований гемоглобін (HbA1c); індекс HOMA (глюкоза (венозна кров) х Інсулін /22,5))
510 грн
Проінсулін інтактний
850 грн
С - пептид
215 грн
Фруктозамін
190 грн
TORCH - инфекции
Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgG
220 грн
Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM
220 грн
Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG
210 грн
Герпес, Human herpesvirus, антитіла до типу 8 IgG
1045 грн
Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgG
270 грн
Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgМ
270 грн
Краснуха, Rubella virus, авідність антитіл IgG
415 грн
Краснуха, Rubella virus, антитіла IgG
230 грн
Краснуха, Rubella virus, антитіла IgM
230 грн
Парвовірус В19, Human parvovirus, IgG (імуноблот)
595 грн
Парвовірус В19, Human parvovirus, IgM (імуноблот)
595 грн
Програма 134 "Розширений скринінг TORCH-інфекцій (герпес, краснуха та інші)" (Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgG; герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG; краснуха, Rubella virus, антитіла IgG; токсоплазмоз, Toxop
1480 грн
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, авідність антитіл IgG
580 грн
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgG
230 грн
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgM
230 грн
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, ДНК методом ПЛР - якісн. (ліквор, біоптат та ін.)
320 грн
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, авідність антитіл IgG
510 грн
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgG
230 грн
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM
230 грн
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (слина, сеча, кров, ліквор, амніотична рідина та ін.)
265 грн
АУТОИМУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Антинуклеарні антитіла екстраговані: Anti-ENA скринінг (Anti U1 RNP, Anti Sm, Anti SSA Ro 52, Anti SSA Ro 60, Anti SSB/La, Anti Scl-70, Anti Jo1, Anti Centromer B)
875 грн
Антитіла антимієлінові скринінг (MAG, SGPG, SGLPG) - напівкількісн.
1150 грн
Антитіла антинейтрофільні цитоплазматичні (cANCA, pANCA) - напівкількісн.
975 грн
Антитіла до Scl-70 (склеродермія)
395 грн
Антитіла до В2-глікопротеїну IgG
345 грн
Антитіла до В2-глікопротеїну IgM
360 грн
Антитіла до гістону
1320 грн
Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgA ELiA
555 грн
Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgG ELiA
585 грн
Антитіла до ендомізію IgA - напівкількісн.
995 грн
Антитіла до ендомізію IgG - напівкількісн.
985 грн
Антитіла до кардіоліпіну IgG
260 грн
Антитіла до кардіоліпіну IgM
295 грн
Антитіла до мієлопероксидази (antiMPO) - напівкількісн.
955 грн
Антитіла до мікросом печінки і нирок, ANTI-LKM - скринінг
1240 грн
Антитіла до мітохондрій (АМА) - скринінг
1250 грн
Антитіла до мітохондрій (АМА-М2)
495 грн
Антитіла до нативної ДНК (ADNA II)
445 грн
Антитіла до односпіральної ДНК (ADNA I)
475 грн
Антитіла до протеїнази 3 (anti PR3 antibodies) - напівкількісн.
995 грн
Антитіла до розчинного печінкового антигену (anti-SLA) - якісн.
1440 грн
Антитіла до тканинної трансглютамінази IgA ELiA
765 грн
Антитіла до тканинної трансглютамінази IgG ELiA
665 грн
Антитіла до фосфоліпідів IgG (APHL IgG)
295 грн
Антитіла до фосфоліпідів IgМ (APHL IgМ)
290 грн
Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-ССР)
440 грн
Антитіла до цитрулінованого виментину (Anti-MCV)
585 грн
Вовчаковий антикоагулянт (ВА)
415 грн
Діаміноксидаза
920 грн
Скринінг захворювань сполучної тканини (ЗСТ) (U1-RNP;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1; fibrillarin, RNA Pol III; Rib-P; PM-Scl; PCNA; Mi-2; Sm; Ds-DNA)
465 грн
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Бакпосів із носа. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1450 грн
Мазок із горла. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1300 грн
Мазок із горла. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС
700 грн
Назоцитограма
175 грн
Синусити. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1300 грн
Синусити. Визначення анаеробів з антибіотикограмою
1200 грн
Синусити. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС
850 грн
Стоматит, заїда, виразки в порожнині рота. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1300 грн
Стоматит, заїда, виразки в порожнині рота. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС
850 грн
Стрептокок групи В з антибіотикограмою з МІС
650 грн
Тонзиліт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС та на дифтерію
1300 грн
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОСЕВ + АНТИБИОТИКОГРАММА
із мигдалин
375 грн
із мигдалин на дифтерію
375 грн
із носа
375 грн
із носа на дифтерію
375 грн
матеріалу на анаеробну флору
840 грн
матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)
375 грн
Стрептокок групи В, Streptococcus agalactiae, посів з антибіотикограмою
375 грн
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Антиген - HLA-B27
790 грн
Діагностика непереносимості лактози (кров, букальний зішкріб)
425 грн
Тромбофілія, поліморфізм генів (Протромбіну, Лейденська мутація, MTHFR)
1670 грн
Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR, MTR, MTRR)
475 грн
ГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Кортизол (у слині)
355 грн
ДИАГНОСТИКА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Cкринінг змішаної алергії у дітей "Phadiatop infant" (пилок бур'янів і трав, дерев, домашнього пилу, плісняви, епідермісу (шерсті) тварин, основні харчові алергени)
690 грн
Cкринінг інгаляційної алергії "Phadiatop" (пилок бур'янів, злакових трав, кущів, дерев, кліщів домашнього пилу, плісняви, епідермісу (шерсті) кішки, собаки, коня)
795 грн
Cкринінг харчової алергії на екзотичні фрукти "fx 21" (ківі (f84), диня (f87), банан (f92), персик (f95), ананас (f210)
360 грн
Cкринінг харчової алергії на злаки "fx3" (пшениця (f4), овес (f7), кукурудза (f8), кунжут (f10), гречка (f11)
360 грн
Cкринінг харчової алергії на морепродукти "fx2" (тріска (f3), креветка (f24), блакитна мідія (f37), тунець (f40), лосось (f41)
600 грн
Cкринінг харчової алергії на м'ясо "fx73" (свинина (f26), яловичина (f27), курятина (f83)
360 грн
Cкринінг харчової алергії на фрукти України "fx31" (яблуко (f49), груша (f94), персик (f95), вишня (f242), слива (f255)
360 грн
Алергокомпонент Амброзії полинолистої nAmb a1, IgE (w230)
620 грн
Алергокомпонент Арахісу rAra h 8, PR-10, IgE (f352)
620 грн
Алергокомпонент Арахісу rAra h9, LTP, IgE (f427)
620 грн
Алергокомпонент Берези rBet v1, PR-10, IgE (t215)
595 грн
Алергокомпонент Берези rBet v6, Isoflavone reductase, IgE (t225)
325 грн
Алергокомпонент Бичачий nGal-alpha-1,3-Gal (alpha-Gal) Thyroglobulin, IgE (o215)
685 грн
Алергокомпонент Казеїн nBos d 8, IgE (f78)
470 грн
Алергокомпонент Кліща домашнього пилу rDer p 23, IgE (d 209)
980 грн
Алергокомпонент Коров'ячого молока nBos d 6 BSA, IgE(e204)
470 грн
Алергокомпонент Кота nFel d2, сироватковий альбумін, IgE (e220)
620 грн
Алергокомпонент Кота rFel d1, IgE (e94)
620 грн
Алергокомпонент Кота rFel d4, ліпокалін, IgE (e228)
620 грн
Алергокомпонент Молока nBos d 4, альфа-лактальбумін, IgE (f76)
480 грн
Алергокомпонент Молока nBos d 5, бета-лактоглобулін, IgE (f77)
480 грн
Алергокомпонент Оливи rOle e 1, Ig E (t224)
380 грн
Алергокомпонент Оливи rOle e 7 LTP, Ig E (t227)
635 грн
Алергокомпонент Полину звичайного nArt v1, IgE  (w231)
620 грн
Алергокомпонент Полину звичайного nArt v3, LTP, IgE (w233)
620 грн
Алергокомпонент Постениці rPar j 2, LTP, IgE (w211)
620 грн
Алергокомпонент Пшениці rTri a14, LTP, IgE (f433)
620 грн
Алергокомпонент Пшениці Tri a19, Omega-5 Gliadin, IgE (f416)
620 грн
Алергокомпонент Свинина nSus s PSA, IgE (e222)
600 грн
Алергокомпонент Собаки nCan f3, сироватковий альбумін, IgE (e221)
620 грн
Алергокомпонент Собаки rCan f1, ліпокалін, IgE (e101)
620 грн
Алергокомпонент Собаки rCan f2, IgE (e102)
620 грн
Алергокомпонент Сої rGly m4, PR-10, IgE (f353)
610 грн
Алергокомпонент Тимофіївки лугової rPhl p 1, IgE (g205)
300 грн
Алергокомпонент Тимофіївки лугової rPhl p 12 Profilin (g212)
300 грн
Алергокомпонент Тимофіївки лугової rPhl p 5b, IgE (g215)
300 грн
Алергокомпонент Тимофіївки лугової rPhl p 6, IgE (g209)
300 грн
Алергокомпонент Тимофіївки лугової rPhl p 7 Polcalcin (g210)
300 грн
Алергокомпонент Тимофіївки лугової rPhl p2, IgE (g206)
300 грн
Алергокомпонент Цвілі Alternaria alternata rAlt a1, IgE (m229)
620 грн
Алергокомпоненти Берези rBet v2, rBet v4, IgE (t221)
595 грн
Алергокомпоненти Тимофіївки лугової rPhl p1, rPhl p 5b, IgE (g213)
620 грн
Алергокомпоненти Тимофіївки лугової rPhl p7, rPhl p 12, IgE (g214)
620 грн
Алергопанель "Домашні комахи" 5 алергенів (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, Tyrophagus putrescentiae, Acarus siro, тарган)
415 грн
Алергопанель "Змішана" 23 алергени (береза, дуб, тимофіївка лугова, жито, амброзія, полин, подорожник, Dermatophagoides pteronyssinus, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, молоко коров'яче, яєчни
1280 грн
Алергопанель "Інгаляційна-1" 25 алергенів (береза, вільха, ліщина, дуб, олива, платан, кипарис, тимофіївка, грястиця збірна, вівсяниця лугова, тонконіг лучний, жито посівне, амброзія, полин, кульбаба, золотарник, постениця, подорожник, курай поташевий, D
1200 грн
Алергопанель "Інгаляційна-2" 25 алергенів (береза, дуб, тимофіївка, жито, амброзія, полин, подорожник, D.pteronyssinus, D.farina, Acarus siro, Tyrophagus putrescentiae, тарган, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, епідерміс (шерсть) коня, е
1350 грн
Алергопанель "Інгаляційна-Експрес" 9 алергенів (береза, тимофіївка, амброзія, полин, Dermatophagoides pteronyssinus, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata)
655 грн
Алергопанель "Отрута комах" 5 алергенів (отрута бджоли медоносної, оси звичайної, оси паперової, шершня звичайного, MUXF3 CCD, бромелаїн)
370 грн
Алергопанель "Педіатрична" 21 алерген (молоко коров’яче, яєчний білок, яєчний жовток, тріска, пшениця, соя, арахіс, ліщина, береза, тимофіївка лугова, амброзія, полин, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, епідерміс (шерсть) кота, епіде
1300 грн
Алергопанель "Пилок бур'янів" 9 алергенів (амброзія полинолистна, полин звичайний, кульбаба, золотарник, постениця, подорожник ланцетолистний, лобода, курай поташевий, щириця звичайна)
1235 грн
Алергопанель "Пилок дерев" 13 алергенів (вільха, береза, граб, ліщина, бук, дуб, волоський горіх, ясен, бірючина, олива, кипарис, платан, тополя)
765 грн
Алергопанель "Пилок лугових трав" 8 алергенів (пахуча трава, грястиця збірна, вівсяниця лугова, тимофіївка лугова, мітлиця тонка, тонконіг лучний, жито посівне, бермудська трава)
650 грн
Алергопанель "Тварини" 6 алергенів (епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, епідерміс (шерсть) коня, епідерміс (шерсть) морської свинки, гусяче пір’я, пір’я папуги)
365 грн
Алергопанель "Харчова-1" 11 алергенів (молоко коров’яче, яєчний білок, яєчний жовток, тріска, краб, лосось, креветка, курка, яловичина, свинина, кролик)
820 грн
Алергопанель "Харчова-2" 12 алергенів (персик, яблуко, капуста, морква, селера, вишня, часник, ківі, апельсин, картопля, полуниця, томат)
820 грн
Алергопанель "Харчова-3" 12 алергенів (пшениця, вівсянка, жито, рис, кукурудза, соя, арахіс, ліщина, волоський горіх, кешью, мигдаль, кунжут)
820 грн
Алергопанель "Харчова-4" 22 алергени (молоко коров’яче, казеїн, яєчний білок, яєчний жовток, тріска, креветка, свинина, курка, картопля, морква, томат, селера, апельсин, персик, яблуко, пшениця, вівсянка, соя, арахіс, ліщина, мигдаль, кунжут)
1400 грн
Алергочіп ISAC (112 алергокомпонентів)
8000 грн
Визначення мінорного алергену "Кліщ домашнього пилу" (rDer p 10 (tropomyosin) - Dermatophagoides Pteronyssinus)
520 грн
Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ)
415 грн
Імуноглобулін Е
230 грн
Молекулярний пакет "Алергокомпоненти кота" (rFel d1; nFel d2 (сироватковий альбумін); rFel d4 (ліпокалін) - Кіт)
1630 грн
Молекулярний пакет "Алергокомпоненти собаки" (rCan f1 (ліпокалін); rCan f2; nCan f3 (сироватковий альбумін) - Собака)
1630 грн
Молекулярний пакет "Бур'яни 1" (nAmb a1 - Амброзія; nArt v1, nArt v3 ( LTP) - Полин)
1680 грн
Молекулярний пакет "Бур'яни 2" (rPar j2 (LTP) - Постениця; nSal k1 - Солянка; rPla l1 - Подорожник)
1120 грн
Молекулярний пакет "Дерева 1" (t215) rBet v 1 (PR-10); (t221) rBet v2; rBet v4 - Береза)
955 грн
Молекулярний пакет "Дерева 2" (rBet v1 (PR-10); rBet v2 (Profilin); rBet v4 (Polcalcin); rBet v6 (Isoflavone reductase) - Береза)
1230 грн
Молекулярний пакет "Кліщі" (nDer p 1; rDer p 2; rDer p 10 (tropomyosin) - Кліщ домашнього пилу)
1360 грн
Молекулярний пакет "Лугові трави 1" (rPhl p 1, rPhl p 5b (g213); rPhl p 7, rPhl p 12а (g214) - Тимофіївка)
975 грн
Молекулярний пакет "Лугові трави 2" (rPhl p1; rPhl p2; rPhl p6; rPhl p7 (Polcalcin); rPhl p12 (Profilin); rPhl p5b - Тимофіївка)
2250 грн
Молекулярний пакет "Лугові трави та бур'яни" (nAmb a1-Амброзія; nArt v1, nArt v3 (LTP ) - Полин; rPhl p1, rPhl p 5b (g213); rPhl p7, rPhl p 12 (g214) - Тимофіївка)
2005 грн
Молекулярний пакет "Молоко" (nBos d6 (BSA ); nBos d4 (альфа-лактальбумін); nBod d5 (бета-лактоглобулін); nBos d8 (казеїн) - Молоко)
2170 грн
Молекулярний пакет "Пшениця" (rTri a 19 (Omega-5 Gliadin); rTri a14 (LTP) - Пшениця)
750 грн
Молекулярний пакет "Риба та морепродукти" (rGad c 1 (parvalbumin) - Тріска; rCyp c 1 - Короп; rPen a 1 (tropomyosin) - Креветка)
1120 грн
Молекулярний пакет "Фрукти" (rPru p 1( PR-10); rPru p 3 (LTP); rPru p 4 - Персик)
1105 грн
Молекулярний пакет "Червоне м'ясо" (Gal -alpha-1,3 (Gal Thyroglobulin) -Корова; nSus s - Свиня)
1280 грн
Молекулярний пакет "Яблуко" (rMal d 1 ( PR-10); rMal d 3 (LTP) - Яблуко)
750 грн
Молекулярний пакет "Яйце" (nGal d 2 (овальбумін); nGal d 1 (овомукоїд); nGal d 4 (лізоцим); nGal d 3 (кональбумін), f75 (жовток) - Яйце)
1255 грн
Мультикомпонентна алергодіагностика ALEX2 (117 екстрактів і 178 молекул)
5000 грн
Пакет "Астма/Риніт" з алергокомпонентами (t215) rBet v 1 (PR 10) - Береза; (g 213) rPhl p 1, rPhl p 5b- Тимофіївка; Aspergillus fumigatus (m3); Aspergillus niger (m207); Cladosporium herbarum (m2); Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Епідерміс (шерсть) к
2470 грн
Пакет "Астма/Риніт" з екстрактами (Береза (t3); Тимофіївка (g6); Aspergillus fumigatus (m3); Aspergillus niger (m207); Cladosporium herbarum (m2); Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Епідерміс (шерсть) кішки (e1); Епідерміс (шерсть) собаки (e5); Полин зв
2030 грн
Пакет "Астма/Риніт/Екзема" (білок яйця (f1), коров'яче молоко (f2), пшениця (f4), соя (f14), кліщ домашнього пилу (d1), кішка (e1), собака (e5)
1355 грн
Пакет досліджень "Алергія на ліки: хлоргексидин, латекс, желатин та рівень триптази" (триптаза; желатин коров'ячий (c74); латекс (k82); хлоргексидин (с8)
1250 грн
Пакет досліджень "Передвакцинаційний" (желатин коров'ячий (c74); nGal d 2 (овальбумін яйця); дріжджі (f45)
810 грн
Пакет досліджень "Цвіль внутрішня" (Aspergillus fumigatus (m3); Aspergillus niger (m207); Mucor racemosus (m4); Penicillium chrysogenum (m1) (P. notatum)
1155 грн
Пакет досліджень "Цвіль зовнішня" (rAlt a 1 Alternaria alternata (m229); Cladosporium herbarum (m2); Botrytis cinerea (m7)
1155 грн
Скринінг алергії на плісняву mx2
600 грн
Скринінг харчової алергії "fx5" (білок яйця (f1), молоко (f2), соя (f14), пшениця (f4), риба (f3), арахіс (f13)
445 грн
Специфічний IgE, Malassezia spp., (m227)
550 грн
Специфічні IgE, Alternaria alternata (m6)
255 грн
Специфічні IgE, Aspergillus fumigatus (m3)
255 грн
Специфічні IgE, Aspergillus niger (m207)
255 грн
Специфічні IgE, Candida albicans (m5)
255 грн
Специфічні IgE, Cladosporium herbarum (m2)
255 грн
Специфічні IgE, Mucor racemosus (m4)
255 грн
Специфічні IgE, MUXF3 CCD, Бромелаїн (o214)
255 грн
Специфічні IgE, Penicillium notatum (m1)
255 грн
Специфічні IgE, амбарний кліщ Acarus siro (d70)
255 грн
Специфічні IgE, амбарний кліщ Tyrophagus putrescentiae (d72)
255 грн
Специфічні IgE, амброзія (w1)
255 грн
Специфічні IgE, апельсин (f33)
255 грн
Специфічні IgE, арахіс (f13)
255 грн
Специфічні IgE, банан (f92)
255 грн
Специфічні IgE, береза (t3)
255 грн
Специфічні IgE, бермудська трава (g2)
255 грн
Специфічні IgE, бірючина (t210)
255 грн
Специфічні IgE, бук (t5)
255 грн
Специфічні IgE, вишня (f242)
255 грн
Специфічні IgE, вівсяниця лугова (g4)
255 грн
Специфічні IgE, вівсянка (f7)
255 грн
Специфічні IgE, вільха (t2)
255 грн
Специфічні IgE, волоський горіх (f256)
255 грн
Специфічні IgE, граб (t209)
255 грн
Специфічні IgE, груша (f94)
255 грн
Специфічні IgE, грястиця збірна (g3)
255 грн
Специфічні IgE, гусяче пір'я (e70)
255 грн
Специфічні IgE, диня (f87)
255 грн
Специфічні IgE, дуб (t7)
255 грн
Специфічні IgE, ентеротоксин A (S. aureus) (o72)
255 грн
Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) кішки (e1)
255 грн
Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) коня (e3)
255 грн
Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) морської свинки (e6)
255 грн
Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) собаки (e5)
285 грн
Специфічні IgE, жито (f5)
255 грн
Специфічні IgE, жито посівне (g12)
255 грн
Специфічні IgE, золотарник (w12)
255 грн
Специфічні IgE, казеїн (f78)
255 грн
Специфічні IgE, капуста (f216)
255 грн
Специфічні IgE, картопля (f35)
255 грн
Специфічні IgE, кешью (f202)
255 грн
Специфічні IgE, кипарис (t23)
255 грн
Специфічні IgE, ківі (f84)
255 грн
Специфічні IgE, кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2)
255 грн
Специфічні IgE, кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1)
255 грн
Специфічні IgE, краб (f23)
255 грн
Специфічні IgE, креветка (f24)
255 грн
Специфічні IgE, кукурудза (f8)
255 грн
Специфічні IgE, кульбаба (w8)
255 грн
Специфічні IgE, кунжут (f10)
255 грн
Специфічні IgE, курай поташевий (солянка) (w11)
255 грн
Специфічні IgE, латекс (k82)
255 грн
Специфічні IgE, ліщина (f17)
255 грн
Специфічні IgE, лобода (w10)
255 грн
Специфічні IgE, лосось (f41)
255 грн
Специфічні IgE, мигдаль (f20)
255 грн
Специфічні IgE, мітлиця тонка (g9)
255 грн
Специфічні IgE, молоко коров'яче (f2)
255 грн
Специфічні IgE, морква (f31)
255 грн
Специфічні IgE, м'ясо кролика (f213)
255 грн
Специфічні IgE, м'ясо курки (f83)
255 грн
Специфічні IgE, олива (t9)
255 грн
Специфічні IgE, отрута бджоли медоносної (i1)
255 грн
Специфічні IgE, отрута оси звичайної (i3)
255 грн
Специфічні IgE, отрута паперової оси (i4)
255 грн
Специфічні IgE, персик (f95)
255 грн
Специфічні IgE, пилок волоського горіха (t10)
255 грн
Специфічні IgE, пилок ліщини (t4)
255 грн
Специфічні IgE, пір'я папуги (e91)
255 грн
Специфічні IgE, платан (t11)
255 грн
Специфічні IgE, подорожник ланцетолистний (w9)
255 грн
Специфічні IgE, полин (w6)
255 грн
Специфічні IgE, полуниця (f44)
255 грн
Специфічні IgE, постениця (w19)
255 грн
Специфічні IgE, пшениця (f4)
255 грн
Специфічні IgE, рис (f9)
255 грн
Специфічні IgE, свинина (f26)
255 грн
Специфічні IgE, селера (f85)
255 грн
Специфічні IgE, соя (f14)
255 грн
Специфічні IgE, тарган (i6)
255 грн
Специфічні IgE, тимофіївка лугова (g6)
255 грн
Специфічні IgE, томат (f25)
255 грн
Специфічні IgE, тонконіг лучний (g8)
255 грн
Специфічні IgE, тополя (t14)
255 грн
Специфічні IgE, трава пахуча (g1)
255 грн
Специфічні IgE, тріска (f3)
255 грн
Специфічні IgE, чай (f222)
255 грн
Специфічні IgE, часник (f47)
255 грн
Специфічні IgE, шершень звичайний (i75)
255 грн
Специфічні IgE, шоколад (f105)
255 грн
Специфічні IgE, щириця звичайна (w14)
255 грн
Специфічні IgE, яблуко (f49)
255 грн
Специфічні IgE, яєчний білок (f1)
255 грн
Специфічні IgE, яєчний жовток (f75)
255 грн
Специфічні IgE, яловичина (f27)
255 грн
Специфічні IgE, ясен (t15)
255 грн
Стафілококовий ентеротоксин B, IgE (m81)
600 грн
Стафілококовий ентеротоксин C, IgE (m223)
600 грн
Стафілококовий ентеротоксин TSST, IgE (m226)
600 грн
Стафілококовий ентеротоксин А, IgE (m80)
600 грн
Триптаза
920 грн
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖКТ
Аскаридоз, Ascaris lumbricoides, антитіла IgG
440 грн
Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг (ДНК (РНК) мікроорганізмів роду Shigella spp, E.coli, Salmonella spp, Campylobacter spp, Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus)
655 грн
Ехінококоз, Echinococcus granulosus, антитіла (IgG + IgA). (Серологічна діагностика інфікування ехінококозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів)
440 грн
Лямбліоз, загальні антитіла (IgG + IgM + IgA) до лямблій. (Серологічна діагностика інфікування лямбліями демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів)
395 грн
Опісторхоз, Opisthorchis felineus, антитіла IgG. (Серологічна діагнстика інфікування опісторхозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів)
415 грн
Програма 199 "Діагностика запальних захворювань кишечника" (Кальпротектин фекальний; С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.)
800 грн
Токсокароз, Toxocara canis, антитіла IgG
345 грн
Трихінельоз, Trichinella spiralis, антитіла (IgG + IgA). (Серологічна діагностика інфікування трихінельозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів)
430 грн
Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, антитіла IgG
220 грн
Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, антитіла IgА
265 грн
ИМУННОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
CD4+T-хелпери
320 грн
Активність комплементу СН50
460 грн
Діагностика NK-клітинної ланки (NK-загальні, цитолітичні, цитокінпродукуючі, активовані): (Загальні NK-клітини (LGL) (CD3-CD16+56+), NK-клітини цитолітичні (CD3-CD16brightCD56dim), NK-клетки цитокінпродукуючі (CD3-CD16dim-to-negCD56bright), NK-клітини акт
485 грн
Діагностика T-клітинної ланки (ab-gd-Т-клітини): (αβ-Т-клітини (CD3+TcRαβ+TcR γδ-), γδ-Т-клітини (CD3brightTcRαβ-TcR γδ+)
350 грн
Діагностика T-клітинної ланки (Т-регуляторні, CD25 активовані Т-хелпери): (Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Активовані Т-хелпери (рання активація)(CD3+CD4+CD25+), Регуляторні Т-клітини (CD3+CD4+CD25brightCD127neg)
400 грн
Діагностика В-клітинної ланки (В1-, В2-, В-клітини пам`яті): (Загальні В-клітини (CD19+), В1-клітини (аутореактивний клон) (CD19+CD5+), В2-клітини (наївні) (CD19+CD5-CD27-), В-клітини пам`яті (CD19+CD5-CD27+)
505 грн
Діагностика сепсису (Моноцити активовані (CD45++CD14+HLA-DR+)
530 грн
Імуноглобулін G
220 грн
Імуноглобулін А
220 грн
Імуноглобулін М
220 грн
КДЛ №405 "СКОРОЧЕНЕ КОМПЛЕКСНЕ ІМУНОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ" (Субпопуляції лімфоцитів крові: Т-лімфоцити (CD3+), % цитолітичних Т-лімфоцитів (CD3+CD16/56+), % активованих Т-лімфоцитів (CD3+HLA-DR+), Т-хелпери (CD3+CD4+), % активованих Т-хелперів (CD3+CD4+HLA-D
1520 грн
Секреторний імуноглобулін А (секрет: слина)
720 грн
Фактор комплементу С2
595 грн
Фактор комплементу С3
375 грн
Фактор комплементу С4
375 грн
Функціональна активність гранулоцитів крові (гранулоцити, фагоцитарна активність, спонтанна окислювальна інтенсивність, стимульована окислювальна інтенсивність, індекс стимуляції)
385 грн
Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК): середньомолекулярні та низькомолекулярні
480 грн
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА
Аналіз калу на яйця гельмінтів
165 грн
Ентеробіоз, Enterobius vermicularis, зішкрібок
150 грн
Копрограма
185 грн
Лямбліоз, Giardia lamblia, мікроскопія калу
195 грн
Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)
255 грн
ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
Азот сечовини
100 грн
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
100 грн
Альбумін
90 грн
Альфа-2-макроглобулін
215 грн
Аполіпопротеїн - А 1
135 грн
Аполіпопротеїн - В
135 грн
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
100 грн
Бікарбонати (HСО3-)
175 грн
Білірубін загальний
110 грн
Білірубін непрямий
110 грн
Білірубін прямий
160 грн
Білкові фракції (заг. білок, альбуміни, глобуліни, альб./глоб., α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-глобуліни, γ-глобуліни)
210 грн
Біохімія Фібромакса
690 грн
Біохімія Фібротеста
605 грн
Визначення ретикулоцитів
165 грн
Вітамін D (25-гідроксикальциферол)
450 грн
Вітамін D3 (1,25-дигідроксихолекальциферол)
2385 грн
Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)
110 грн
Гаптоглобін
155 грн
Еритропоетин
375 грн
Загальний білок
100 грн
Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники)
180 грн
Залізо
100 грн
Залізо
100 грн
Залізо-зв'язуюча здатність сироватки
220 грн
Кальпротектин фекальний
685 грн
Кліренс ендогенного креатиніну
215 грн
Креатинін
120 грн
Креатинкіназа (загальна)
220 грн
Лактат
205 грн
Лактатдегідрогеназа
100 грн
Ліпаза
120 грн
Лужна фосфатаза загальна
110 грн
Насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, насичення трансферину залізом)
255 грн
Панкреатична амілаза (кров)
110 грн
Панкреатична еластаза (матеріал - кал)
685 грн
Прокальцитонін
830 грн
Сечова кислота
100 грн
Сечовина
100 грн
Тимолова проба
100 грн
Трансферин
210 грн
Тригліцериди
100 грн
Феритин
250 грн
Фібромакс
4150 грн
Фібротест/Актитест
2745 грн
Фолієва кислота
250 грн
Холестерин
100 грн
Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (альфа - ліпопротеїди)
100 грн
Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (пре-бета ліпопротеїди)
100 грн
Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета - ліпопротеїди)
100 грн
Холінестераза
100 грн
Церулоплазмін (мідна оксидаза)
220 грн
Ціанокобаламін (Вітамін В12)
235 грн
Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)
80 грн
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ
Аналіз сечі за Нечипоренком
120 грн
Аналіз сечі на білок
110 грн
Аналіз сечі на добову протеїнурію
100 грн
Бактеріологічний посів сечі + антибіотикограма
390 грн
Бета-2-мікроглобулін (у сечі)
350 грн
Визначення наркотиків у сечі - якісн. (AMP Амфетаміни, BAR Барбітурати, BZD Бензодіазепіни, COC Кокаїн, MDMA Метилендіоксіметамфітамін, MET Метамфітамін, MOR Морфін, THC Маріхуана, TCA Трициклічні антидепресанти, MTD Метадон)
855 грн
Глюкоза у сечі
115 грн
Загальний аналіз сечі
135 грн
Йод у сечі (напівкількісн.)
200 грн
Кальцій у сечі
115 грн
Кліренс ендогенного креатиніну
195 грн
Креатинін у сечі
120 грн
Мікроальбумінурія (випадкова порція сечі, добова сеча)
185 грн
Мікроальбумінурія+креатинін у сечі
215 грн
Панкреатична амілаза (сеча)
155 грн
Сечова кислота у сечі
100 грн
Фосфор у сечі
100 грн
ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА
Активований Частковий Тромбопластиновий Час (АЧТЧ)
100 грн
Аналіз крові на LE - клітини
130 грн
Д-дімер
195 грн
КДЛ №17 "Контроль ефективності гепаринотерапії" (АЧТЧ, Д-дімер, загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники)
475 грн
КДЛ №19 "Контроль ефективності терапії непрямими антикоагулянтами" (Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком, МНВ), Д-дімер)
350 грн
КДЛ №71 "Оцінка системи гемостазу" (Коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком, протромбіновий час, МНВ, фібриноген, АЧТЧ) , загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники), Д-дімер)
720 грн
МНС (INR)
130 грн
МНС з визначенням TTR
160 грн
Фібриноген
120 грн
МАРКЕРЫ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ
Антитіла до мітохондрій (АМА) - скринінг
1250 грн
Антитіла до мітохондрій (АМА-М2)
495 грн
Гепатит B HBsAg - кількісн.
320 грн
Гепатит D, загальні антитіла
980 грн
Гепатит D, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) - якісн.
420 грн
Гепатит G, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР - якісн.
480 грн
Гепатит TT, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) - якісн.
340 грн
Гепатит А, антитіла до вірусу IgG
280 грн
Гепатит А, антитіла до вірусу IgM
280 грн
Гепатит А, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) - якісн.
430 грн
Гепатит В, HBsAg
280 грн
Гепатит В, антитіла IgM до HBсorАg
250 грн
Гепатит В, антитіла загальні до HBsAg
300 грн
Гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg
280 грн
Гепатит В, антитіла загальні до НВеАg
330 грн
Гепатит В, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР - якісн.
405 грн
Гепатит В, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров) -кількісн.
860 грн
Гепатит В, НВеАg
320 грн
Гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг
320 грн
Гепатит С, антитіла до Core 1, 2, Helicase, NS3, NS4, NS5 вірусу IgG (імуноблот)
1100 грн
Гепатит С, генотипування РНК вірусу (1, 2, 3) методом REAL TIME ПЛР - якісн.
615 грн
Гепатит С, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР - кількісн.
1555 грн
Гепатит С, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР - якісн.
460 грн
Програма 162 "Перевірся на гепатит В" (Гепатит В, HBsAg, гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg)
540 грн
Програма 164 "Перевірся на гепатити А, В і С" (Гепатит А, антитіла до вірусу IgM; гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg; гепатит В, HBsAg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг)
1080 грн
Програма 178 "Перевірся на гепатити В і С" (Гепатит В, HBsAg; гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг)
850 грн
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Демодекоз, Demodex folliculorum та Demodex brevis (вії, брови, лусочки шкіри, вміст або гнійне відокремлюване папул (везикул)
215 грн
Дослідження на паразитарні грибки (зішкрібок шкіри, волосся, нігті)
225 грн
Назоцитограма
175 грн
МІКРОЭЛЕМЕНТЫ И ЭЛЕКТРОЛИТЫ
Калій
100 грн
Кальцій
150 грн
Кальцій іонізований
165 грн
Кальцій у сечі
115 грн
Магній
100 грн
Натрій
100 грн
Програма 196 "Баланс електролітів - мінімальний скринінг" (Калій; натрій; хлор)
300 грн
Фосфор
90 грн
Хлор
100 грн
ПАКЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ДИАГНОСТИКИ
КДЛ № 83 "Комплексне біохімічне обстеження" (Білірубін загальний, глікований гемоглобін (HbA1c), АЛТ, АСТ, загальний білок, креатинін, сечовина, холестерин, Nа, К, Са іонізований)
1285 грн
КДЛ № 96 "Диференційна діагностика анемії" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники), феритин, залізо, фолієва кислота, ціанокобаламін)
985 грн
КДЛ № 97 "Глікований гемоглобін-скринінг" (Глікований гемоглобін (HbA1c)
220 грн
КДЛ №1 "Моніторинг раку ЩЗ" (Тіреоглобулін, антитіла до тіреоглобуліну)
440 грн
КДЛ №12 "Скринінг гепатиту В та С" (Гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг; гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg; Гепатит В, HBsAg)
830 грн
КДЛ №14 "Контроль залізодефіцитної анемії (Залізо, трансферин, насичення трансферину залізом)
225 грн
КДЛ №15 "ТТГ-скринінг" (ТТГ)
180 грн
КДЛ №16 "Оцінка функціонального стану гіпофиза" (ТТГ, ФСГ, ЛГ, пролактин)
825 грн
КДЛ №17 "Контроль ефективності гепаринотерапії" (АЧТЧ, Д-дімер, загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники)
475 грн
КДЛ №19 "Контроль ефективності терапії непрямими антикоагулянтами" (Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком, МНВ), Д-дімер)
335 грн
КДЛ №2 "Скринінг при вогнищевому утворенні в області ЩЗ" (ТТГ, Т3 вільн., кальцитонін, паратгормон)
925 грн
КДЛ №21 "Діагностика нейроінфекцій (IgM)" (Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсидного антигена вірусу IgM (VCA IgM); герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM; герпес, Human herpesvirus, ДНК 6 типу методом REAL TIME ПЛ
1840 грн
КДЛ №22 "Діагностика нейроінфекцій (IgG)" (Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсидного антигена вірусу IgG (VCA IgG); герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgG; герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG;
2060 грн
КДЛ №23 "Діагностика гепатиту С для вибору тактики лікування" (Гепатит С, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР - кількісн.; гепатит С, генотипування РНК вірусу (1, 2, 3) методом REAL TIME ПЛР - якісн.)
2165 грн
КДЛ №27 "Рання діагностика ревматоїдного артриту" (Ревматоїдний Фактор - кільк., Anti-ССР, СРБ кільк.)
670 грн
КДЛ №3 "Діагностика гіпотиреозу, як причини галактореї" (ТТГ, Т4 вільн., пролактин)
575 грн
КДЛ №31 "Діагностика порушень функції ЩЗ" (ТТГ, Т4 вільн.)
360 грн
КДЛ №32 "Оцінка аутоімунного процесу в ЩЗ" (АТТГ, АТПО)
440 грн
КДЛ №37 "Діагностика гормонального статусу репродуктивної системи" (ФСГ, ЛГ, пролактин, індекс вільного тестостерону, АМГ)
1460 грн
КДЛ №38 "Оцінка оваріального резерву" (ФСГ, АМГ, естрадіол)
735 грн
КДЛ №4 "Гормональне дзеркало" (ТТГ, ФСГ, ЛГ, пролактин, тестостерон заг.)
1035 грн
КДЛ №40 "Моніторинг цукрового діабету" (НвА1с, мікроальбумінурія+креатинін (добова сеча)
435 грн
КДЛ №403 "Оцінка синдрому полікістозних яєчників" (ФСГ, ЛГ, ДГЕА-с, Андростендіон, індекс вільного тестостерону, АМГ, індекс НОМА)
2185 грн
КДЛ №404 "Оцінка целіакії при ідіопатичному безплідді" (Антитіла до тканинної трансглютамінази IgA та IgG ELiA, Імуноглобулін А, Фолатний цикл, поліморфізм генів; Вітамін D (25-гідроксикальциферол)
2530 грн
КДЛ №405 "СКОРОЧЕНЕ КОМПЛЕКСНЕ ІМУНОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ" (Субпопуляції лімфоцитів крові: Т-лімфоцити (CD3+), % цитолітичних Т-лімфоцитів (CD3+CD16/56+), % активованих Т-лімфоцитів (CD3+HLA-DR+), Т-хелпери (CD3+CD4+), % активованих Т-хелперів (CD3+CD4+HLA-D
1520 грн
КДЛ №406 "Оцінка синдрому полікістозних яєчників максі" (ПРЛ, ТТГ, ФСГ, ЛГ, ДГЕА-с, 17-ОНР, Андростендіон, індекс вільного тестостерону, АМГ, індекс НОМА)
2790 грн
КДЛ №41 "Діагностика цукрового діабету" (НвА1с, С-пептид, індекс НОМА)
725 грн
КДЛ №42 "Оцінка функції та аутоімунного статусу ЩЗ" (ТТГ, Т4 вільн., АТПО)
580 грн
КДЛ №428 "Комплексне обстеження чоловіків" (Онкомаркер Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг.), ФСГ, ЛГ, пролактин, тестостерон загальний, тестостерон вільний, ДГЕА-с, дигідротестостерон, калій, натрій, кальцій іонізований, залізо, магній, холест
4995 грн
КДЛ №43 "Діагностика інсулінорезистентності" (С-пептид, індекс НОМА)
505 грн
КДЛ №45 "Діагностика причин ожиріння - максі" (ТТГ, НвА1с, С-пептид, індекс НОМА, лептин)
1405 грн
КДЛ №47 "Визначення етіології вузлоутворення в ЩЗ" (ТТГ, Т4 вільн, АТПО, Кальцитонін)
930 грн
КДЛ №53 "Комплексне загальне обстеження" (Загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники); Загальний аналіз сечі; Комплекс печінкових проб (білірубін загальний, прямий і непрямий, АЛТ, АСТ, тимолова проба, загальний білок, альбумін, лужна фосфатаза, ГГТ
2005 грн
КДЛ №59 "Скринінг аутоімунного захворювання ЩЗ" (ТТГ, АТПО)
400 грн
КДЛ №6 "Діагностика джерела гіперандрогенії" (ДГЕА-с, Індекс вільного тестостерону, 17-ОНР, андростендіон)
1210 грн
КДЛ №61 "Оцінка рівня тканинних андрогенів" (Дигідротестостерон, андростендіолу глюкуронид)
735 грн
КДЛ №65 "Оцінка гормональної осі гіпофіз-яєчник" (Пролактин, ФСГ, ЛГ, естрадіол)
890 грн
КДЛ №71 "Оцінка системи гемостазу" (Коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком, протромбіновий час, МНВ, фібриноген, АЧТЧ) , загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники), Д-дімер)
710 грн
КДЛ №75 "Скринінг соматотропної функції" (СТГ, Соматомедин С)
535 грн
КДЛ №76 "Обстеження на дефіцит вітаміну D" (Вітамін D (25-гідроксикальциферол), кальцій іонізований, фосфор)
680 грн
КДЛ №77 "Вплив D-дефіциту на репродуктивний вік жінки" (Антимюллерів гормон (АМГ), вітамін D (25-гідроксикальциферол)
875 грн
КДЛ №78 "Диференційна діагностика суглобового синдрому" (Загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники), Ревматоїдний Фактор, Anti-ССР, сечова кислота, СРБ кількісн.; хламідіоз, Chlamydia trachomatis, ДНК методом REAL TIME ПЛР (синовіальна рідина, у/г
1220 грн
КДЛ №79 "Ревмопроби" (Ревматоїдний Фактор, АСЛ-0, СРБ кількісн.)
350 грн
КДЛ №8 "Патологія прищитоподібних залоз" (Паратгормон, кальцій іонізований, фосфор)
475 грн
КДЛ №82 "Первинна діагностика суглобового синдрому" (Ревматоїдний Фактор, Anti-ССР, Скринінг захворювань сполучної тканини (ЗСТ) (U1-RNP;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1; fibrillarin, RNA Pol III; Rib-P; PM-Scl; PCNA; Mi-2; Sm; Ds-DNA); хламід
2295 грн
КДЛ №84 "Основні життєво необхідні мікроелементи" (селен, цинк, мідь)
1685 грн
КДЛ №85 "Токсичні важкі метали" (кадмій, свинець)
2020 грн
КДЛ №86 "Оцінка функції нирок (розширений)" (Креатинін, сечовина, азот сечовини, сечова кислота, альбумін, Na, K, Ca, хлор, фосфор, цистатин С зі ШКФ)
1520 грн
КДЛ №9 "Прищитоподібні залози та дефіцит вітаміну D: діагностика та контроль лікування" (Паратгормон, кальцій іонізований, вітамін D (25-гідроксикальциферол), магній)
910 грн
КДЛ №90 "Первинний скринінг целіакії" (Антитіла до тканинної трансглютамінази IgА ELiA, антитіла до тканинної трансглютамінази IgG ELiA, імуноглобулін А)
1630 грн
КДЛ №91 "Діагностика целіакії" (Антитіла до тканинної трансглютамінази IgА ELiA, антитіла до тканинної трансглютамінази IgG ELiA, імуноглобулін А, антитіла до ендомізію IgA - напівкількісн., антитіла до ендомізію IgG - напівкількісн.)
3610 грн
КДЛ №92 "Діагностика аутоіммунного гепатиту" (Антитіла до мікросом печінки і нирок, ANTI-LKM - скринінг; антитіла до розчинного печінкового антигену (anti-SLA) - якісн., антитіла до мітохондрій (АМА) - скринінг)
3745 грн
КДЛ №93 "Діагностика гепатиту В" (Гепатит В, HBsAg; гепатит В, антитіла загальні до HBsAg; гепатит В, антитіла IgM до HBсorАg; гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg; гепатит В, НВеАg; гепатит В, антитіла загальні до НВеАg)
1670 грн
КДЛ №94 "Діагностика гострого гепатиту" (Гепатит А, антитіла до вірусу IgM; гепатит В, антитіла IgM до HBсorАg; гепатит В, HBsAg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг)
1050 грн
КДЛ №95 "Скринінг інфекційних гепатитів" (Гепатит А, антитіла до вірусу IgM; гепатит В, HBsAg; гепатит В, антитіла IgM до HBсorАg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг; АЛТ, АСТ, ГГТП, лужна фосфатаза загальна)
1450 грн
Програма 103 "Вияви причину проблем зі шкірою" (Індекс вільного тестостерону, ДГЕА-с, 17-ОНР, глікований гемоглобін (HbA1c)
1010 грн
Програма 109 "Для госпіталізації" (Загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники); загальний аналіз сечі; глюкоза у венозній крові натще; холестерин; креатинін; білірубін загальний; АЛТ; сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг)
1120 грн
Програма 110 "Передопераційне обстеження" (Загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники); загальний аналіз сечі; глюкоза у венозній крові натще; гепатит В, HBsAg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг; сифіліс, Treponema pallidum, антитіла
1710 грн
Програма 111 "Перевір здоров'я дитини" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники), глюкоза у венозній крові натще, білірубін загальний, білок загальний, кальцій, залізо)
710 грн
Програма 112 "Ліпідний комплекс" (Холестерин, тригліцеріди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності)
500 грн
Програма 113 "Ліпідний комплекс розширений" (Холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогеності, аполіпопротеїди А1,В; Ліпопротеїн (а) - кількісн.)
1100 грн
Програма 114 "Печінкові проби" (Білірубін загальний, прямий і непрямий, АЛТ, АСТ, тимолова проба, білок загальний, альбумін, лужна фосфатаза, ГГТП)
990 грн
Програма 115 "Ниркові проби" (Креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, Na, K, Ca)
690 грн
Програма 116 "Баланс електролітів в організмі" (Кальцій іонізований, Na, K, хлор, фосфор, pH крові)
555 грн
Програма 117 "Перевірся: біохімія крові, загальний аналіз крові та сечі" (Загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники), загальний аналіз сечі, глюкоза у венозній крові натще, білірубін загальний, АЛТ, АСТ, загальний білок, креатинін, холестерин, ЛПНЩ
1410 грн
Програма 123 "Перевір здоров'я щитоподібної залози – розширена оцінка" (ТТГ, Т3 вільн., Т4 вільн.)
535 грн
Програма 126 "Порушення менструального циклу" (Тиреотропний гормон, фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, пролактин, естрадіол, індекс вільного тестостерону)
1375 грн
Програма 127 "Жіноче гормональне здоров'я" (Тиреотропний гормон (ТТГ), АТПО, ФСГ, ЛГ, пролактин, Антимюллерів гормон, індекс вільного тестостерону)
1860 грн
Програма 134 "Розширений скринінг TORCH-інфекцій (герпес, краснуха та інші)" (Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgG; герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG; краснуха, Rubella virus, антитіла IgG; токсоплазмоз, Toxop
1480 грн
Програма 135 "Діагностика вузлових утворень в щитоподібній залозі" (Тиреотропний гормон (ТТГ), Т4 вільн., кальцитонін, Паратгормон (ПТГ)
930 грн
Програма 136 "Щитоподібна залоза: діагностика гіпертиреозу" (ТТГ, Т4 вільн., Т3 вільн., АТПО, АТ-р-ТТГ стимул.)
1175 грн
Програма 138 "Післяопераційний моніторинг раку щитоподібної залози" (ТТГ, Т4 вільн., тиреоглобулін, антитіла до тиреоглобуліну)
800 грн
Програма 148 "Попередь діабет та супутні ризики" (Глікований гемоглобін (HbA1c), тиреотропний гормон (ТТГ)
400 грн
Програма 151 "Біохімія крові" (Глюкоза у венозній крові натще, білірубін загальний, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), загальний білок, креатинін, холестерин, сечовина)
830 грн
Програма 152 "Болять суглоби? Перевір!" (Ревматоїдний Фактор - кількісн., антистрептолізин "О" (АСЛ-O) - кількісн., сечова кислота, СРБ кількісн.)
450 грн
Програма 153 "Чоловіче гормональне здоров’я" (Фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, пролактин, естрадіол, індекс вільного тестостерону, ДГЕА-с)
1425 грн
Програма 154 "Готуємося до школи" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники), Загальний аналіз сечі, Аналіз калу на яйця гельмінтів)
480 грн
Програма 158 "Гормональна оцінка чоловічої репродукції" (ФСГ, інгібін В)
760 грн
Програма 160 "Оцінка жіночого репродуктивного потенціалу" (ФСГ, естрадіол, АМГ, інгібін В)
1425 грн
Програма 162 "Перевірся на гепатит В" (Гепатит В, HBsAg, гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg)
530 грн
Програма 164 "Перевірся на гепатити А, В і С" (Гепатит А, антитіла до вірусу IgM; гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg; гепатит В, HBsAg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг)
1080 грн
Програма 165 "Перед візитом до лікаря" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники), загальний аналіз сечі, глюкоза у венозній крові натще)
445 грн
Програма 169 "Біохімія крові-розширена" (Глюкоза у венозній крові натще, білірубін загальний, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), загальний білок, креатинін, холестерин, сечовина, калій, натрій, альбумін, ЛПНШ, білірубін прямий,
1520 грн
Програма 171 "Щитоподібна залоза: аутоімунні порушення-розширена оцінка" (Тиреотропний гормон (ТТГ), тироксин вільний (Т4 вільн.), трийодтиронін вільний (Т3 вільн.), антитіла до тиреопероксидази (АТПО), антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)
975 грн
Програма 172 "Надлишкова вага: скринінг ендокринно-обмінних причин" (Тиреотропний гормон (ТТГ), пролактин), тестостерон загальний, інгібін В, кортизол (у слині), індекс Homa (глюкоза (венозна кров) х інсулін /22,5), С - пептид, глікований гемоглобін (HbA1
3015 грн
Програма 173 "Контролюй спортивні навантаження" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники), тиреотропний гормон (ТТГ), глюкоза у венозній крові натще, креатинін, холестерин, холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бе
1885 грн
Програма 174 "Обстеж серце" (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, креатинін, глюкоза натще - венозна кров, ТТГ, калій)
910 грн
Програма 175 "Вияви причину анемії" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники), залізо, ціанокобаламін (вітамін В12), феритин, фолієва кислота)
985 грн
Програма 176 "Перевір здоров'я дитини - розширений скринінг" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); глюкоза у венозній крові натще; тиреотропний гормон (ТТГ); білірубін загальний; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспар
1815 грн
Програма 178 "Перевірся на гепатити В і С" (Гепатит В, HBsAg; гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг)
830 грн
Програма 179 "Здоров’я жінки 45-60 років" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); тиреотропний гормон (ТТГ); глюкоза у венозній крові натще; паратгормон (1-84) (ПТГ); холестерин; холестерин ліпопротеїдів низької щіль
1545 грн
Програма 180 "Здоров’я чоловіка 45-60 років" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); тиреотропний гормон (ТТГ); глюкоза у венозній крові натще; паратгормон (1-84) (ПТГ); холестерин; холестерин ліпопротеїдів низької щ
2055 грн
Програма 182 "Здоров’я чоловіка 25-45 років" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); тиреотропний гормон (ТТГ); глюкоза у венозній крові натще; паратгормон (1-84) (ПТГ); холестерин; тригліцериди; білірубін загальний;
1975 грн
Програма 183 "Оцініть готовність організму до фізичних навантажень" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); загальний аналіз сечі; тиреотропний гормон (ТТГ); глюкоза у венозній крові натще; білірубін загальний; білір
2640 грн
Програма 190 "Здорове волосся" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); тиреотропний гормон (ТТГ); тестостерон загальний; феритин; вітамін D (25-гідроксикальциферол))
1230 грн
Програма 191 "Оцінка ризику цукрового діабету 2 типу" (Глікований гемоглобін (HbA1c); індекс HOMA (глюкоза (венозна кров) х Інсулін /22,5))
510 грн
Програма 192 "Оцінка стану організму при ГРВІ та COVID" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники), С-реактивний білок (СРБ) - кількісн., феритин)
525 грн
Програма 193 "Перевір здоров'я щитоподібної залози - мінімальна оцінка" (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тироксин вільний (Т4 вільн.))
360 грн
Програма 194 "Щитоподібна залоза: аутоімунні порушення – мінімальна оцінка" (Тиреотропний гормон (ТТГ); тироксин вільний (Т4 вільн.); антитіла до тиреопероксидази (АТПО))
580 грн
Програма 195 "Ревмопроби" (Антистрептолізин "О" (АСЛ-O) - кількісн.; ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.; С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.)
350 грн
Програма 196 "Баланс електролітів - мінімальний скринінг" (Калій; натрій; хлор)
300 грн
Програма 197 "Ниркові проби - мінімальний скринінг" (Креатинін; сечовина; сечова кислота)
300 грн
Програма 198 "Білірубін фракційно" (Білірубін загальний; білірубін прямий; білірубін непрямий)
300 грн
Програма 199 "Діагностика запальних захворювань кишечника" (Кальпротектин фекальний; С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.)
795 грн
Програма 200 "Здоров'я підшлункової залози - мінімальний скринінг" (Копрограма; панкреатична амілаза (кров); глюкоза у венозній крові натще)
415 грн
Програма 201 "Діагностика порушень мікрофлори кишечника" (Бактеріологічний посів + антибіотикограма калу на дисбактеріоз; копрограма)
570 грн
Програма 203 "Обстеж печінку-розширений скринінг" (Білірубін загальний, прямий і непрямий; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); загальний білок; лужна фосфатаза загальна; гамма-глутамінтранспептидаза (ГГТП); тимолова проба; альбум
1540 грн
Програма 204 "Дізнайся причину частих синуситів та ангін" (Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із носа; бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із мигдалин)
710 грн
Програма 208 "Перевірся на гельмінти" (Лямбліоз, Giardia lamblia, загальні антитіла (IgG + IgM + IgA); Аскаридоз, Ascaris lumbricoides, антитіла IgG; Токсокароз, Toxocara canis, антитіла IgG )
1180 грн
Програма 209 "Перевірся на гельмінти - розширений скринінг" (Лямбліоз, Giardia lamblia, загальні антитіла (IgG + IgM + IgA); Аскаридоз, Ascaris lumbricoides, антитіла IgG; Токсокароз, Toxocara canis, антитіла IgG; Опісторхоз, Opisthorchis felineus, антиті
2440 грн
ПАНЕЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
17-оксипрогестерон (17-ОНР)
230 грн
Альфа-фетопротеїн (АФП)
260 грн
Андростендіон
420 грн
Антимюллерів гормон (AMГ)
515 грн
Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ)
210 грн
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с)
250 грн
Дегідротестостерон
380 грн
Естрадіол (Е2)
220 грн
Естріол некон'югований
220 грн
Інгібін В
590 грн
Індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон/СЗГх100%)
380 грн
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
230 грн
Прогестерон
245 грн
Пролактин
230 грн
Тестостерон вільний
270 грн
Тестостерон загальний
230 грн
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
230 грн
Хоріонічний гонадотропін (вільна β-субодиниця), включений до пренатального скринінгу І триместру (8-13 тижн.)
205 грн
Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця), включений до пренатального скринінгу ІІ триместру (8-39 тижн.)
240 грн
ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону стимулюючі (АТ-р-ТТГ стимул.)
420 грн
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)
220 грн
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО)
220 грн
КДЛ №1 "Моніторинг раку ЩЗ" (Тіреоглобулін, антитіла до тіреоглобуліну)
440 грн
КДЛ №15 "ТТГ-скринінг" (ТТГ)
180 грн
КДЛ №2 "Скринінг при вогнищевому утворенні в області ЩЗ" (ТТГ, Т3 вільн., кальцитонін, паратгормон)
925 грн
КДЛ №3 "Діагностика гіпотиреозу, як причини галактореї" (ТТГ, Т4 вільн., пролактин)
575 грн
КДЛ №31 "Діагностика порушень функції ЩЗ" (ТТГ, Т4 вільн.)
360 грн
КДЛ №32 "Оцінка аутоімунного процесу в ЩЗ" (АТТГ, АТПО)
440 грн
КДЛ №42 "Оцінка функції та аутоімунного статусу ЩЗ" (ТТГ, Т4 вільн., АТПО)
580 грн
КДЛ №47 "Визначення етіології вузлоутворення в ЩЗ" (ТТГ, Т4 вільн, АТПО, Кальцитонін)
930 грн
КДЛ №59 "Скринінг аутоімунного захворювання ЩЗ" (ТТГ, АТПО)
400 грн
КДЛ №8 "Патологія прищитоподібних залоз" (Паратгормон, кальцій іонізований, фосфор)
475 грн
КДЛ №9 "Прищитоподібні залози та дефіцит вітаміну D: діагностика та контроль лікування" (Паратгормон, кальцій іонізований, вітамін D (25-гідроксикальциферол), магній)
910 грн
Паратгормон (1-84) (ПТГ)
240 грн
Програма 123 "Перевір здоров'я щитоподібної залози – розширена оцінка" (ТТГ, Т3 вільн., Т4 вільн.)
535 грн
Програма 135 "Діагностика вузлових утворень в щитоподібній залозі" (Тиреотропний гормон (ТТГ), Т4 вільн., кальцитонін, Паратгормон (ПТГ)
930 грн
Програма 136 "Щитоподібна залоза: діагностика гіпертиреозу" (ТТГ, Т4 вільн., Т3 вільн., АТПО, АТ-р-ТТГ стимул.)
1175 грн
Програма 138 "Післяопераційний моніторинг раку щитоподібної залози" (ТТГ, Т4 вільн., тиреоглобулін, антитіла до тиреоглобуліну)
800 грн
Програма 171 "Щитоподібна залоза: аутоімунні порушення-розширена оцінка" (Тиреотропний гормон (ТТГ), тироксин вільний (Т4 вільн.), трийодтиронін вільний (Т3 вільн.), антитіла до тиреопероксидази (АТПО), антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)
975 грн
Програма 193 "Перевір здоров'я щитоподібної залози - мінімальна оцінка" (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тироксин вільний (Т4 вільн.))
360 грн
Програма 194 "Щитоподібна залоза: аутоімунні порушення – мінімальна оцінка" (Тиреотропний гормон (ТТГ); тироксин вільний (Т4 вільн.); антитіла до тиреопероксидази (АТПО))
580 грн
Соматомедин С (ІФР-1)
340 грн
Соматотропний гормон (191)
215 грн
Тиреоглобулін (ТГ)
230 грн
Тиреотропний гормон (ТТГ)
200 грн
Тироксин вільний (Т4 вільн.)
200 грн
Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.)
190 грн
Записаться на прием к Другу Здоровья
Вызвать врача
  *Обязательные поля
  Связаться с менеджером
   *Обязательные поля
   Связаться с менеджером

   Спасибо Вам за размещение заявки! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

   Написать нам
    Текст соощения*
    *Обязательные поля
    Свернуть
    Пожелания и предложения Записаться на прием Вызвать врача
    Добро пожаловать в клинику "Френдлик"!

    Чтобы получить сертификат на первый визит на специальных условиях, жмите на кнопку.

    Программа: ПЕРВЫЙ ГОД С ФРЕНДЛИКОМ
    Услуги
    Описание
    Педиатр
    14 консультаций педиатра в клинике
    Врачи узких специальностей
    По 2 консультации невролога, офтальмолога, ортопеда, физического терапевта
    1 консультация специалиста по ГВ, 1 консультация по прикорму
    Инструментальная диагностика
    УЗИ сердца, тазобедренных суставов, органов брюшной полости и почек
    Нейросонография
    Анализы
    Неонатальный генетический скрининг, общий анализ крови, мочи, ферритин, железо, билирубин фракционно
    Прививки
    Обязательные: Гексаксим (2), Тетраксим (1), ММР-Вакспро (1)

    Рекомендованные: Ротарикс (2), Синфлорикс (3), Варилрикс (1), Нименрикс (2), Ваксигрипп (2)
    Стоимость программы:
    45 440 грн
    Программа: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 2 ЛЕТ
    Послуги
    Описание
    Педиатр
    19 консультаций педиатра в клинике
    Врачи узких специальностей
    По 3 консультации невролога, офтальмолога, ортопеда, 2 консультации физического терапевта
    1 консультация ЛОРа, 1 консультация специалиста по ГВ, 1 консультация по прикорму
    Инструментальная диагностика
    УЗИ сердца, тазобедренных суставов, органов брюшной полости и почек – дважды за период
    Нейросонография
    Анализы
    Неонатальный генетический скрининг
    Общий анализ крови, мочи, ферритин, железо, билирубин фракционно – дважды за период
    Прививки
    Обязательные: Гексаксим (2), Тетраксим (1), Пентаксим (1), ММР-Вакспро (1)

    Рекомендованные: Ротарикс (2), Синфлорикс (4), Варилрикс (2), Нименрикс (3), Ваксигрипп (3), Хаврикс 720 (2)
    Стоимость программы:
    60 480 грн
    Программы: С 6 МЕСЯЦЕВ ДО 1,5 ЛЕТ
    Услуги
    Описание
    Педиатр
    10 визитов к педиатру в клинике
    Врачи узких специальностей
    1 осмотр невролога, 1 осмотр офтальмолога, 1 осмотр ЛОРа и 1 осмотр ортопеда
    УЗИ
    Сердца, органов брюшной полости и почек
    Анализы
    Расширенный анализ крови, глюкоза крови, железо, ферритин, анализ мочи
    Прививки
    Обязательные: Гексаксим (1), Приорикс (1)

    Рекомендованные: Синфлорикс (3), Варилрикс (2), Нименрикс (3), Хаврикс 720 (2)
    Стоимость программы:
    От 29 380 грн
    *Для использования на дополнительные консультации педиатра в клинике или онлайн
    Программа: БЕЗЛИМИТ С ГОДА ДО 2 ЛЕТ
    Услуги
    Описание
    Педиатр
    Неограниченное количество приемов в клинике
    Стоимость программы:
    От 6 490 грн*
    *Программа действует в течение года с момента покупки
    Программа: Френдли сопровождение второго года
    Услуги
    Описание
    Педиатр
    4 визита к педиатру в клинике
    Узкие специалисты
    По 1 осмотру ортопед, невролог, ЛОР, офтальмолог с комплексным осмотром.
    УЗИ
    УЗИ сердца, УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря
    Анализы
    Общий анализ крови + ферритин; общий анализ мочи
    Вакцинация
    Обязательные: Пентаксим или Инфанрикс ИПВ Хиб

    Рекомендуемые: Превенар 13 или Синфлорикс, Нименрикс, Варилрикс, Хаврикс 720
    Стоимость программы от:
    От 16 380 грн*
    *Стоимость программы рассчитывается в зависимости от персонального плана медицинского сопровождения и плана прививок, разработанных педиатром, с учетом индивидуальных потребностей ребенка.
    Узнать про программу

    Приветствуем! Заполните, пожалуйста, форму. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!

     или
     *Обязательные поля

     Спасибо! Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!

     Пробный визит

     Приветствуем! Заполните, пожалуйста, форму. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!

      *Обязательные поля

      Спасибо! Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!

      Купить Программу в рассрочку
       *Обязательные поля
       Удобный месенджер для общения
       Пожелания и предложения

       Заметили что-то, что могло бы работать лучше? Здесь можно оставить сообщение для администрации. Спасибо - ведь благодаря вашим отзывам мы становимся лучше.

       *Обязательные поля
       Пожелания и предложения

       Благодарим за обращение!
       Мы свяжемся с Вами как можно быстрее.