Анализы и исследования в Києві – Дитяча клініка ФРЕНДЛІК

Анализы и исследования

ИНФЕКЦИИ
Бореліоз, Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), антитіла IgG - підтверджуючий тест (імуноблот)
1050 грн
Бореліоз, Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)
1020 грн
Бореліоз, Borrelia burgdorferi, ДНК методом REAL TIME ПЛР - якісн.
530 грн
Бореліоз, Borrelia, антитіла IgG
530 грн
Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM
530 грн
Бореліоз, IgM/IgG-скринінг (імуноблот для сумнівних/позитивних)
2870 грн
ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)
580 грн
Дифтерія, Corynebacterium diphteriae, антитіла до дифтерійного анатоксину IgG
1100 грн
Ентеровіруси, РНК методом REAL TIME ПЛР (будь-який БМ)
1400 грн
Ієрсініоз, Yersinia еnterocolitica, загальні антитіла з визначенням серотипу - напівкількісн.
2840 грн
Інтерлейкін-6 (IL-6)
2120 грн
Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgG
650 грн
Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgM
650 грн
Кір, Measles morbillivirus, антитіла до вірусу IgG
550 грн
Кір, Measles morbillivirus, антитіла до вірусу IgМ
740 грн
Комплексний аналіз факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19 - скорочений (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.; Д-дімер; креатинін; феритин)
1200 грн
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсидного антигена вірусу IgG (VCA IgG)
420 грн
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсидного антигена вірусу IgM (VCA IgM)
390 грн
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до ядерного антигена вірусу IgG (EBNA IgG)
420 грн
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, гетерофільні антитіла до вірусу
490 грн
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров,слюна,сеча)
490 грн
Оцінка ризику розвитку септичних ускладнень при COVID-19 (Кров на стерильність. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС, анаеробів з антибіотикограмою; Прокальцитонін.)
5900 грн
Правець, Clostridium tetani, антитіла до правцевого анатоксину, IgG
1100 грн
КАРДИО-РЕВМАТОИДНАЯ ПАНЕЛЬ
Антистрептолізин "О" (АСЛ-O) - кількісн.
210 грн
Дигоксин
2850 грн
Креатинкіназа МВ-фракція
390 грн
Ліпопротеїн (а) - кількісн.
590 грн
Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP)
1440 грн
Програма 152 "Болять суглоби? Перевір!" (Ревматоїдний Фактор - кількісн., антистрептолізин "О" (АСЛ-O) - кількісн., сечова кислота, СРБ кількісн.)
770 грн
Програма 174 "Обстеж серце" (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, креатинін, глюкоза натще - венозна кров, ТТГ, калій)
1550 грн
Програма 195 "Ревмопроби" (Антистрептолізин "О" (АСЛ-O) - кількісн.; ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.; С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.)
600 грн
Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.
220 грн
С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.
320 грн
Тропонін I скринінг
420 грн
ПАНЕЛЬ ДИАБЕТА
Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA)
900 грн
Антитіла до інсуліну
1330 грн
Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2)
1350 грн
Антитіла загальні до транспортеру цинка 8 (ZnT8Ab) та C-кінцевого домену
3130 грн
Аутоантитіла до острівцевого апарату підшлункової залози (ІСА) IgG
1770 грн
Глікований гемоглобін (HbA1c)
390 грн
Глюкоза у венозній крові випадкове визначення
240 грн
Глюкоза у венозній крові натще
240 грн
Глюкоза у капілярній крові випадкове визначення
240 грн
Глюкоза у капілярній крові натще
240 грн
Індекс HOMA (глюкоза (венозна кров) х Інсулін /22,5)
500 грн
Інсулін
430 грн
КДЛ № 97 "Глікований гемоглобін-скринінг" (Глікований гемоглобін (HbA1c)
380 грн
КДЛ №40 "Моніторинг цукрового діабету" (НвА1с, мікроальбумінурія+креатинін (добова сеча)
720 грн
КДЛ №41 "Діагностика цукрового діабету" (НвА1с, С-пептид, індекс НОМА)
1230 грн
КДЛ №43 "Діагностика інсулінорезистентності" (С-пептид, індекс НОМА)
860 грн
КДЛ №45 "Діагностика причин ожиріння - максі" (ТТГ, НвА1с, С-пептид, індекс НОМА, лептин)
2380 грн
Креатинін у сечі
200 грн
Лептин
890 грн
Мікроальбумінурія+креатинін у сечі
360 грн
Остеопороз, Паратгормон (1-84) (ПТГ)
420 грн
Програма 148 "Попередь діабет та супутні ризики" (Глікований гемоглобін (HbA1c), тиреотропний гормон (ТТГ)
680 грн
Програма 191 "Оцінка ризику цукрового діабету 2 типу" (Глікований гемоглобін (HbA1c); індекс HOMA (глюкоза (венозна кров) х Інсулін /22,5))
870 грн
Проінсулін інтактний
1440 грн
С - пептид
390 грн
Фруктозамін
320 грн
TORCH - инфекции
Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgG
380 грн
Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM
380 грн
Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG
380 грн
Герпес, Human herpesvirus, антитіла до типу 8 IgG
1780 грн
Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgG
480 грн
Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgМ
470 грн
Краснуха, Rubella virus, авідність антитіл IgG
700 грн
Краснуха, Rubella virus, антитіла IgG
390 грн
Краснуха, Rubella virus, антитіла IgM
390 грн
Парвовірус В19, Human parvovirus, IgG (імуноблот)
1020 грн
Парвовірус В19, Human parvovirus, IgM (імуноблот)
1020 грн
Програма 134 "Розширений скринінг TORCH-інфекцій (герпес, краснуха та інші)" (Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgG; герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG; краснуха, Rubella virus, антитіла IgG; токсоплазмоз, Toxop
2500 грн
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, авідність антитіл IgG
990 грн
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgG
390 грн
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgM
390 грн
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, ДНК методом ПЛР - якісн. (ліквор, біоптат та ін.)
550 грн
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, авідність антитіл IgG
870 грн
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgG
390 грн
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM
390 грн
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (слина, сеча, кров, ліквор, амніотична рідина та ін.)
460 грн
АУТОИМУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Антинуклеарні антитіла екстраговані: Anti-ENA скринінг (Anti U1 RNP, Anti Sm, Anti SSA Ro 52, Anti SSA Ro 60, Anti SSB/La, Anti Scl-70, Anti Jo1, Anti Centromer B)
1500 грн
Антитіла антимієлінові скринінг (MAG, SGPG, SGLPG) - напівкількісн.
1950 грн
Антитіла антинейтрофільні цитоплазматичні (cANCA, pANCA) - напівкількісн.
1650 грн
Антитіла до Scl-70 (склеродермія)
670 грн
Антитіла до В2-глікопротеїну IgG
650 грн
Антитіла до В2-глікопротеїну IgM
650 грн
Антитіла до гістону
2240 грн
Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgA ELiA
950 грн
Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgG ELiA
1000 грн
Антитіла до ендомізію IgA - напівкількісн.
1690 грн
Антитіла до ендомізію IgG - напівкількісн.
1690 грн
Антитіла до кардіоліпіну IgG
500 грн
Антитіла до кардіоліпіну IgM
585 грн
Антитіла до мієлопероксидази (antiMPO) - напівкількісн.
1620 грн
Антитіла до мікросом печінки і нирок, ANTI-LKM - скринінг
2100 грн
Антитіла до мітохондрій (АМА) - скринінг
1890 грн
Антитіла до мітохондрій (АМА-М2)
850 грн
Антитіла до нативної ДНК (ADNA II)
750 грн
Антитіла до односпіральної ДНК (ADNA I)
800 грн
Антитіла до протеїнази 3 (anti PR3 antibodies) - напівкількісн.
1690 грн
Антитіла до розчинного печінкового антигену (anti-SLA) - якісн.
2440 грн
Антитіла до тканинної трансглютамінази IgA ELiA
1260 грн
Антитіла до тканинної трансглютамінази IgG ELiA
1100 грн
Антитіла до фосфоліпідів IgG (APHL IgG)
580 грн
Антитіла до фосфоліпідів IgМ (APHL IgМ)
580 грн
Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-ССР)
820 грн
Антитіла до цитрулінованого виментину (Anti-MCV)
1050 грн
Вовчаковий антикоагулянт (ВА)
700 грн
Діаміноксидаза
1560 грн
Скринінг захворювань сполучної тканини (ЗСТ) (U1-RNP;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1; fibrillarin, RNA Pol III; Rib-P; PM-Scl; PCNA; Mi-2; Sm; Ds-DNA)
790 грн
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Бакпосів із носа. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
2450 грн
Мазок із горла. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
2200 грн
Мазок із горла. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС
1200 грн
Назоцитограма
300 грн
Синусити. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
2200 грн
Синусити. Визначення анаеробів з антибіотикограмою
2030 грн
Синусити. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС
1440 грн
Стоматит, заїда, виразки в порожнині рота. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
2200 грн
Стоматит, заїда, виразки в порожнині рота. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС
1440 грн
Стрептокок групи В з антибіотикограмою з МІС
1100 грн
Тонзиліт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС та на дифтерію
2200 грн
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОСЕВ + АНТИБИОТИКОГРАММА
із мигдалин
640 грн
із мигдалин на дифтерію
640 грн
із носа
640 грн
із носа на дифтерію
640 грн
матеріалу на анаеробну флору
1430 грн
матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)
640 грн
Стрептокок групи В, Streptococcus agalactiae, посів з антибіотикограмою
640 грн
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Антиген - HLA-B27
1340 грн
Діагностика непереносимості лактози (кров, букальний зішкріб)
730 грн
Тромбофілія, поліморфізм генів (Протромбіну, Лейденська мутація, MTHFR)
2830 грн
Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR, MTR, MTRR)
800 грн
ГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Кортизол (у слині)
610 грн
ДИАГНОСТИКА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Cкринінг змішаної алергії у дітей "Phadiatop infant" (пилок бур'янів і трав, дерев, домашнього пилу, плісняви, епідермісу (шерсті) тварин, основні харчові алергени)
1170 грн
Cкринінг інгаляційної алергії "Phadiatop" (пилок бур'янів, злакових трав, кущів, дерев, кліщів домашнього пилу, плісняви, епідермісу (шерсті) кішки, собаки, коня)
1350 грн
Алергокомпонент Амброзії полинолистої nAmb a1, IgE (w230)
1050 грн
Алергокомпонент Арахісу rAra h 8, PR-10, IgE (f352)
1050 грн
Алергокомпонент Арахісу rAra h9, LTP, IgE (f427)
1050 грн
Алергокомпонент Берези rBet v1, PR-10, IgE (t215)
1020 грн
Алергокомпонент Бичачий nGal-alpha-1,3-Gal (alpha-Gal) Thyroglobulin, IgE (o215)
1170 грн
Алергокомпонент Казеїн nBos d 8, IgE (f78)
800 грн
Алергокомпонент Кліща домашнього пилу rDer p 23, IgE (d 209)
1660 грн
Алергокомпонент Коров'ячого молока nBos d 6 BSA, IgE(e204)
800 грн
Алергокомпонент Кота nFel d2, сироватковий альбумін, IgE (e220)
1050 грн
Алергокомпонент Кота rFel d1, IgE (e94)
1050 грн
Алергокомпонент Кота rFel d4, ліпокалін, IgE (e228)
1050 грн
Алергокомпонент Молока nBos d 4, альфа-лактальбумін, IgE (f76)
820 грн
Алергокомпонент Молока nBos d 5, бета-лактоглобулін, IgE (f77)
820 грн
Алергокомпонент Полину звичайного nArt v1, IgE  (w231)
1050 грн
Алергокомпонент Полину звичайного nArt v3, LTP, IgE (w233)
1050 грн
Алергокомпонент Постениці rPar j 2, LTP, IgE (w211)
1050 грн
Алергокомпонент Пшениці rTri a14, LTP, IgE (f433)
1050 грн
Алергокомпонент Пшениці Tri a19, Omega-5 Gliadin, IgE (f416)
1050 грн
Алергокомпонент Свинина nSus s PSA, IgE (e222)
1020 грн
Алергокомпонент Собаки nCan f3, сироватковий альбумін, IgE (e221)
1050 грн
Алергокомпонент Собаки rCan f1, ліпокалін, IgE (e101)
1050 грн
Алергокомпонент Собаки rCan f2, IgE (e102)
1050 грн
Алергокомпонент Цвілі Alternaria alternata rAlt a1, IgE (m229)
1050 грн
Алергокомпоненти Берези rBet v2, rBet v4, IgE (t221)
1020 грн
Алергокомпоненти Тимофіївки лугової rPhl p1, rPhl p 5b, IgE (g213)
1050 грн
Алергокомпоненти Тимофіївки лугової rPhl p7, rPhl p 12, IgE (g214)
1050 грн
Алергопанель "Домашні комахи" 5 алергенів (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, Tyrophagus putrescentiae, Acarus siro, тарган)
700 грн
Алергопанель "Змішана" 23 алергени (береза, дуб, тимофіївка лугова, жито, амброзія, полин, подорожник, Dermatophagoides pteronyssinus, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, молоко коров'яче, яєчни
2150 грн
Алергопанель "Інгаляційна-1" 25 алергенів (береза, вільха, ліщина, дуб, олива, платан, кипарис, тимофіївка, грястиця збірна, вівсяниця лугова, тонконіг лучний, жито посівне, амброзія, полин, кульбаба, золотарник, постениця, подорожник, курай поташевий, D
2020 грн
Алергопанель "Інгаляційна-2" 25 алергенів (береза, дуб, тимофіївка, жито, амброзія, полин, подорожник, D.pteronyssinus, D.farina, Acarus siro, Tyrophagus putrescentiae, тарган, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, епідерміс (шерсть) коня, е
2300 грн
Алергопанель "Інгаляційна-Експрес" 9 алергенів (береза, тимофіївка, амброзія, полин, Dermatophagoides pteronyssinus, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata)
1120 грн
Алергопанель "Отрута комах" 5 алергенів (отрута бджоли медоносної, оси звичайної, оси паперової, шершня звичайного, MUXF3 CCD, бромелаїн)
640 грн
Алергопанель "Педіатрична" 21 алерген (молоко коров’яче, яєчний білок, яєчний жовток, тріска, пшениця, соя, арахіс, ліщина, береза, тимофіївка лугова, амброзія, полин, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, епідерміс (шерсть) кота, епіде
2200 грн
Алергопанель "Пилок бур'янів" 9 алергенів (амброзія полинолистна, полин звичайний, кульбаба, золотарник, постениця, подорожник ланцетолистний, лобода, курай поташевий, щириця звичайна)
2100 грн
Алергопанель "Пилок дерев" 13 алергенів (вільха, береза, граб, ліщина, бук, дуб, волоський горіх, ясен, бірючина, олива, кипарис, платан, тополя)
1300 грн
Алергопанель "Пилок лугових трав" 8 алергенів (пахуча трава, грястиця збірна, вівсяниця лугова, тимофіївка лугова, мітлиця тонка, тонконіг лучний, жито посівне, бермудська трава)
1100 грн
Алергопанель "Тварини" 6 алергенів (епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, епідерміс (шерсть) коня, епідерміс (шерсть) морської свинки, гусяче пір’я, пір’я папуги)
630 грн
Алергопанель "Харчова-1" 11 алергенів (молоко коров’яче, яєчний білок, яєчний жовток, тріска, краб, лосось, креветка, курка, яловичина, свинина, кролик)
1390 грн
Алергопанель "Харчова-2" 12 алергенів (персик, яблуко, капуста, морква, селера, вишня, часник, ківі, апельсин, картопля, полуниця, томат)
1390 грн
Алергопанель "Харчова-3" 12 алергенів (пшениця, вівсянка, жито, рис, кукурудза, соя, арахіс, ліщина, волоський горіх, кешью, мигдаль, кунжут)
1390 грн
Алергопанель "Харчова-4" 22 алергени (молоко коров’яче, казеїн, яєчний білок, яєчний жовток, тріска, креветка, свинина, курка, картопля, морква, томат, селера, апельсин, персик, яблуко, пшениця, вівсянка, соя, арахіс, ліщина, мигдаль, кунжут)
2360 грн
Алергочіп ISAC (112 алергокомпонентів)
13500 грн
Визначення мінорного алергену "Кліщ домашнього пилу" (rDer p 10 (tropomyosin) - Dermatophagoides Pteronyssinus)
1070 грн
Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ)
700 грн
Імуноглобулін Е
390 грн
Молекулярний пакет "Алергокомпоненти кота" (rFel d1; nFel d2 (сироватковий альбумін); rFel d4 (ліпокалін) - Кіт)
2800 грн
Молекулярний пакет "Алергокомпоненти собаки" (rCan f1 (ліпокалін); rCan f2; nCan f3 (сироватковий альбумін) - Собака)
2800 грн
Молекулярний пакет "Бур'яни 1" (nAmb a1 - Амброзія; nArt v1, nArt v3 ( LTP) - Полин)
2840 грн
Молекулярний пакет "Дерева 1" (t215) rBet v 1 (PR-10); (t221) rBet v2; rBet v4 - Береза)
1630 грн
Молекулярний пакет "Кліщі" (nDer p 1; rDer p 2; rDer p 10 (tropomyosin) - Кліщ домашнього пилу)
2300 грн
Молекулярний пакет "Лугові трави 1" (rPhl p 1, rPhl p 5b (g213); rPhl p 7, rPhl p 12а (g214) - Тимофіївка)
1650 грн
Молекулярний пакет "Лугові трави та бур'яни" (nAmb a1-Амброзія; nArt v1, nArt v3 (LTP ) - Полин; rPhl p1, rPhl p 5b (g213); rPhl p7, rPhl p 12 (g214) - Тимофіївка)
3390 грн
Молекулярний пакет "Молоко" (nBos d6 (BSA ); nBos d4 (альфа-лактальбумін); nBod d5 (бета-лактоглобулін); nBos d8 (казеїн) - Молоко)
3700 грн
Молекулярний пакет "Пшениця" (rTri a 19 (Omega-5 Gliadin); rTri a14 (LTP) - Пшениця)
1270 грн
Молекулярний пакет "Фрукти" (rPru p 1( PR-10); rPru p 3 (LTP); rPru p 4 - Персик)
1880 грн
Молекулярний пакет "Яйце" (nGal d 2 (овальбумін); nGal d 1 (овомукоїд); nGal d 4 (лізоцим); nGal d 3 (кональбумін), f75 (жовток) - Яйце)
2130 грн
Мультикомпонентна алергодіагностика ALEX2 (117 екстрактів і 178 молекул)
8450 грн
Пакет "Астма/Риніт" з алергокомпонентами (t215) rBet v 1 (PR 10) - Береза; (g 213) rPhl p 1, rPhl p 5b- Тимофіївка; Aspergillus fumigatus (m3); Aspergillus niger (m207); Cladosporium herbarum (m2); Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Епідерміс (шерсть) к
4200 грн
Пакет "Астма/Риніт" з екстрактами (Береза (t3); Тимофіївка (g6); Aspergillus fumigatus (m3); Aspergillus niger (m207); Cladosporium herbarum (m2); Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Епідерміс (шерсть) кішки (e1); Епідерміс (шерсть) собаки (e5); Полин зв
3430 грн
Пакет "Астма/Риніт/Екзема" (білок яйця (f1), коров'яче молоко (f2), пшениця (f4), соя (f14), кліщ домашнього пилу (d1), кішка (e1), собака (e5)
2000 грн
Пакет досліджень "Алергія на ліки: хлоргексидин, латекс, желатин та рівень триптази" (триптаза; желатин коров'ячий (c74); латекс (k82); хлоргексидин (с8)
2120 грн
Пакет досліджень "Передвакцинаційний" (желатин коров'ячий (c74); nGal d 2 (овальбумін яйця); дріжджі (f45)
1380 грн
Пакет досліджень "Цвіль внутрішня" (Aspergillus fumigatus (m3); Aspergillus niger (m207); Mucor racemosus (m4); Penicillium chrysogenum (m1) (P. notatum)
1970 грн
Пакет досліджень "Цвіль зовнішня" (rAlt a 1 Alternaria alternata (m229); Cladosporium herbarum (m2); Botrytis cinerea (m7)
1970 грн
Скринінг алергії на плісняву mx2
1020 грн
Скринінг харчової алергії "fx5" (білок яйця (f1), молоко (f2), соя (f14), пшениця (f4), риба (f3), арахіс (f13)
750 грн
Специфічний IgE, Malassezia spp., (m227)
940 грн
Специфічні IgE, Alternaria alternata (m6)
440 грн
Специфічні IgE, Aspergillus fumigatus (m3)
440 грн
Специфічні IgE, Aspergillus niger (m207)
440 грн
Специфічні IgE, Candida albicans (m5)
440 грн
Специфічні IgE, Cladosporium herbarum (m2)
440 грн
Специфічні IgE, Mucor racemosus (m4)
440 грн
Специфічні IgE, MUXF3 CCD, Бромелаїн (o214)
440 грн
Специфічні IgE, Penicillium notatum (m1)
440 грн
Специфічні IgE, амбарний кліщ Acarus siro (d70)
440 грн
Специфічні IgE, амбарний кліщ Tyrophagus putrescentiae (d72)
440 грн
Специфічні IgE, амброзія (w1)
440 грн
Специфічні IgE, апельсин (f33)
440 грн
Специфічні IgE, арахіс (f13)
440 грн
Специфічні IgE, банан (f92)
440 грн
Специфічні IgE, береза (t3)
440 грн
Специфічні IgE, бермудська трава (g2)
440 грн
Специфічні IgE, бірючина (t210)
440 грн
Специфічні IgE, бук (t5)
440 грн
Специфічні IgE, вишня (f242)
440 грн
Специфічні IgE, вівсяниця лугова (g4)
440 грн
Специфічні IgE, вівсянка (f7)
440 грн
Специфічні IgE, вільха (t2)
440 грн
Специфічні IgE, волоський горіх (f256)
440 грн
Специфічні IgE, граб (t209)
440 грн
Специфічні IgE, груша (f94)
440 грн
Специфічні IgE, грястиця збірна (g3)
440 грн
Специфічні IgE, гусяче пір'я (e70)
440 грн
Специфічні IgE, диня (f87)
440 грн
Специфічні IgE, дуб (t7)
440 грн
Специфічні IgE, ентеротоксин A (S. aureus) (o72)
440 грн
Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) кішки (e1)
440 грн
Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) коня (e3)
440 грн
Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) морської свинки (e6)
440 грн
Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) собаки (e5)
440 грн
Специфічні IgE, жито (f5)
440 грн
Специфічні IgE, жито посівне (g12)
440 грн
Специфічні IgE, золотарник (w12)
440 грн
Специфічні IgE, казеїн (f78)
440 грн
Специфічні IgE, капуста (f216)
440 грн
Специфічні IgE, картопля (f35)
440 грн
Специфічні IgE, кешью (f202)
440 грн
Специфічні IgE, кипарис (t23)
440 грн
Специфічні IgE, ківі (f84)
440 грн
Специфічні IgE, кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2)
440 грн
Специфічні IgE, кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1)
440 грн
Специфічні IgE, краб (f23)
440 грн
Специфічні IgE, креветка (f24)
440 грн
Специфічні IgE, кукурудза (f8)
440 грн
Специфічні IgE, кульбаба (w8)
440 грн
Специфічні IgE, кунжут (f10)
440 грн
Специфічні IgE, курай поташевий (солянка) (w11)
440 грн
Специфічні IgE, латекс (k82)
440 грн
Специфічні IgE, ліщина (f17)
440 грн
Специфічні IgE, лобода (w10)
440 грн
Специфічні IgE, лосось (f41)
440 грн
Специфічні IgE, мигдаль (f20)
440 грн
Специфічні IgE, мітлиця тонка (g9)
440 грн
Специфічні IgE, молоко коров'яче (f2)
440 грн
Специфічні IgE, морква (f31)
440 грн
Специфічні IgE, м'ясо кролика (f213)
440 грн
Специфічні IgE, м'ясо курки (f83)
440 грн
Специфічні IgE, олива (t9)
440 грн
Специфічні IgE, отрута бджоли медоносної (i1)
440 грн
Специфічні IgE, отрута оси звичайної (i3)
440 грн
Специфічні IgE, отрута паперової оси (i4)
440 грн
Специфічні IgE, персик (f95)
440 грн
Специфічні IgE, пилок волоського горіха (t10)
440 грн
Специфічні IgE, пилок ліщини (t4)
440 грн
Специфічні IgE, пір'я папуги (e91)
440 грн
Специфічні IgE, платан (t11)
440 грн
Специфічні IgE, подорожник ланцетолистний (w9)
440 грн
Специфічні IgE, полин (w6)
440 грн
Специфічні IgE, полуниця (f44)
440 грн
Специфічні IgE, постениця (w19)
440 грн
Специфічні IgE, пшениця (f4)
440 грн
Специфічні IgE, рис (f9)
440 грн
Специфічні IgE, свинина (f26)
440 грн
Специфічні IgE, селера (f85)
440 грн
Специфічні IgE, соя (f14)
440 грн
Специфічні IgE, тарган (i6)
440 грн
Специфічні IgE, тимофіївка лугова (g6)
440 грн
Специфічні IgE, томат (f25)
440 грн
Специфічні IgE, тонконіг лучний (g8)
440 грн
Специфічні IgE, тополя (t14)
440 грн
Специфічні IgE, трава пахуча (g1)
440 грн
Специфічні IgE, тріска (f3)
440 грн
Специфічні IgE, чай (f222)
440 грн
Специфічні IgE, часник (f47)
440 грн
Специфічні IgE, шершень звичайний (i75)
440 грн
Специфічні IgE, шоколад (f105)
440 грн
Специфічні IgE, щириця звичайна (w14)
440 грн
Специфічні IgE, яблуко (f49)
440 грн
Специфічні IgE, яєчний білок (f1)
440 грн
Специфічні IgE, яєчний жовток (f75)
440 грн
Специфічні IgE, яловичина (f27)
440 грн
Специфічні IgE, ясен (t15)
440 грн
Стафілококовий ентеротоксин B, IgE (m81)
1020 грн
Стафілококовий ентеротоксин C, IgE (m223)
1020 грн
Стафілококовий ентеротоксин TSST, IgE (m226)
1020 грн
Стафілококовий ентеротоксин А, IgE (m80)
1020 грн
Триптаза
1560 грн
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖКТ
Аскаридоз, Ascaris lumbricoides, антитіла IgG
750 грн
Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг (ДНК (РНК) мікроорганізмів роду Shigella spp, E.coli, Salmonella spp, Campylobacter spp, Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus)
1120 грн
Ехінококоз, Echinococcus granulosus, антитіла (IgG + IgA). (Серологічна діагностика інфікування ехінококозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів)
750 грн
Лямбліоз, загальні антитіла (IgG + IgM + IgA) до лямблій. (Серологічна діагностика інфікування лямбліями демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів)
670 грн
Опісторхоз, Opisthorchis felineus, антитіла IgG. (Серологічна діагнстика інфікування опісторхозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів)
700 грн
Програма 199 "Діагностика запальних захворювань кишечника" (Кальпротектин фекальний; С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.)
1350 грн
Токсокароз, Toxocara canis, антитіла IgG
720 грн
Трихінельоз, Trichinella spiralis, антитіла (IgG + IgA). (Серологічна діагностика інфікування трихінельозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів)
730 грн
Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, антитіла IgG
380 грн
Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, антитіла IgА
460 грн
ИМУННОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
CD4+T-хелпери
550 грн
Активність комплементу СН50
780 грн
Діагностика NK-клітинної ланки (NK-загальні, цитолітичні, цитокінпродукуючі, активовані): (Загальні NK-клітини (LGL) (CD3-CD16+56+), NK-клітини цитолітичні (CD3-CD16brightCD56dim), NK-клетки цитокінпродукуючі (CD3-CD16dim-to-negCD56bright), NK-клітини акт
830 грн
Діагностика T-клітинної ланки (ab-gd-Т-клітини): (αβ-Т-клітини (CD3+TcRαβ+TcR γδ-), γδ-Т-клітини (CD3brightTcRαβ-TcR γδ+)
600 грн
Діагностика T-клітинної ланки (Т-регуляторні, CD25 активовані Т-хелпери): (Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Активовані Т-хелпери (рання активація)(CD3+CD4+CD25+), Регуляторні Т-клітини (CD3+CD4+CD25brightCD127neg)
680 грн
Діагностика В-клітинної ланки (В1-, В2-, В-клітини пам`яті): (Загальні В-клітини (CD19+), В1-клітини (аутореактивний клон) (CD19+CD5+), В2-клітини (наївні) (CD19+CD5-CD27-), В-клітини пам`яті (CD19+CD5-CD27+)
860 грн
Діагностика сепсису (Моноцити активовані (CD45++CD14+HLA-DR+)
900 грн
Імуноглобулін G
380 грн
Імуноглобулін А
380 грн
Імуноглобулін М
380 грн
КДЛ №405 "СКОРОЧЕНЕ КОМПЛЕКСНЕ ІМУНОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ" (Субпопуляції лімфоцитів крові: Т-лімфоцити (CD3+), % цитолітичних Т-лімфоцитів (CD3+CD16/56+), % активованих Т-лімфоцитів (CD3+HLA-DR+), Т-хелпери (CD3+CD4+), % активованих Т-хелперів (CD3+CD4+HLA-D
2580 грн
Секреторний імуноглобулін А (секрет: слина)
1220 грн
Фактор комплементу С2
1020 грн
Фактор комплементу С3
640 грн
Фактор комплементу С4
640 грн
Функціональна активність гранулоцитів крові (гранулоцити, фагоцитарна активність, спонтанна окислювальна інтенсивність, стимульована окислювальна інтенсивність, індекс стимуляції)
660 грн
Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК): середньомолекулярні та низькомолекулярні
820 грн
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА
Аналіз калу на яйця гельмінтів
290 грн
Ентеробіоз, Enterobius vermicularis, зішкрібок
260 грн
Копрограма
270 грн
Лямбліоз, Giardia lamblia, мікроскопія калу
340 грн
Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)
440 грн
ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
Азот сечовини
210 грн
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
180 грн
Альбумін
180 грн
Альфа-2-макроглобулін
420 грн
Аполіпопротеїн - А 1
240 грн
Аполіпопротеїн - В
240 грн
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
180 грн
Бікарбонати (HСО3-)
300 грн
Білірубін загальний
200 грн
Білірубін непрямий
200 грн
Білірубін прямий
280 грн
Білкові фракції (заг. білок, альбуміни, глобуліни, альб./глоб., α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-глобуліни, γ-глобуліни)
360 грн
Біохімія Фібромакса
1170 грн
Біохімія Фібротеста
1030 грн
Визначення ретикулоцитів
290 грн
Вітамін D (25-гідроксикальциферол)
850 грн
Вітамін D3 (1,25-дигідроксихолекальциферол)
4050 грн
Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)
200 грн
Гаптоглобін
270 грн
Еритропоетин
640 грн
Загальний білок
180 грн
Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники)
320 грн
Залізо
180 грн
Залізо
180 грн
Залізо-зв'язуюча здатність сироватки
380 грн
Кальпротектин фекальний
1170 грн
Кліренс ендогенного креатиніну
360 грн
Креатинін
210 грн
Креатинкіназа (загальна)
380 грн
Лактат
350 грн
Лактатдегідрогеназа
170 грн
Ліпаза
210 грн
Лужна фосфатаза загальна
200 грн
Насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, насичення трансферину залізом)
440 грн
Панкреатична амілаза (кров)
200 грн
Панкреатична еластаза (матеріал - кал)
1170 грн
Прокальцитонін
1400 грн
Сечова кислота
210 грн
Сечовина
210 грн
Тимолова проба
180 грн
Трансферин
360 грн
Тригліцериди
180 грн
Феритин
430 грн
Фібромакс
7020 грн
Фібротест/Актитест
4640 грн
Фолієва кислота
430 грн
Холестерин
180 грн
Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (альфа - ліпопротеїди)
180 грн
Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (пре-бета ліпопротеїди)
180 грн
Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета - ліпопротеїди)
180 грн
Холінестераза
180 грн
Церулоплазмін (мідна оксидаза)
370 грн
Ціанокобаламін (Вітамін В12)
430 грн
Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)
150 грн
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ
Аналіз сечі за Нечипоренком
200 грн
Аналіз сечі на білок
200 грн
Аналіз сечі на добову протеїнурію
180 грн
Бактеріологічний посів сечі + антибіотикограма
670 грн
Бета-2-мікроглобулін (у сечі)
600 грн
Визначення наркотиків у сечі - якісн. (AMP Амфетаміни, BAR Барбітурати, BZD Бензодіазепіни, COC Кокаїн, MDMA Метилендіоксіметамфітамін, MET Метамфітамін, MOR Морфін, THC Маріхуана, TCA Трициклічні антидепресанти, MTD Метадон)
1460 грн
Глюкоза у сечі
180 грн
Загальний аналіз сечі
230 грн
Йод у сечі (напівкількісн.)
340 грн
Кальцій у сечі
200 грн
Кліренс ендогенного креатиніну
360 грн
Креатинін у сечі
200 грн
Мікроальбумінурія (випадкова порція сечі, добова сеча)
320 грн
Мікроальбумінурія+креатинін у сечі
360 грн
Панкреатична амілаза (сеча)
280 грн
Сечова кислота у сечі
180 грн
Фосфор у сечі
180 грн
ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА
Активований Частковий Тромбопластиновий Час (АЧТЧ)
180 грн
Аналіз крові на LE - клітини
250 грн
Д-дімер
340 грн
КДЛ №17 "Контроль ефективності гепаринотерапії" (АЧТЧ, Д-дімер, загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники)
800 грн
КДЛ №19 "Контроль ефективності терапії непрямими антикоагулянтами" (Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком, МНВ), Д-дімер)
580 грн
КДЛ №71 "Оцінка системи гемостазу" (Коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком, протромбіновий час, МНВ, фібриноген, АЧТЧ) , загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники), Д-дімер)
1200 грн
МНС (INR)
220 грн
МНС з визначенням TTR
275 грн
Фібриноген
210 грн
МАРКЕРЫ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ
Антитіла до мітохондрій (АМА) - скринінг
1890 грн
Антитіла до мітохондрій (АМА-М2)
850 грн
Гепатит B HBsAg - кількісн.
600 грн
Гепатит D, загальні антитіла
1660 грн
Гепатит D, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) - якісн.
720 грн
Гепатит G, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР - якісн.
820 грн
Гепатит TT, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) - якісн.
590 грн
Гепатит А, антитіла до вірусу IgG
480 грн
Гепатит А, антитіла до вірусу IgM
480 грн
Гепатит А, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) - якісн.
730 грн
Гепатит В, HBsAg
480 грн
Гепатит В, антитіла IgM до HBсorАg
420 грн
Гепатит В, антитіла загальні до HBsAg
510 грн
Гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg
480 грн
Гепатит В, антитіла загальні до НВеАg
550 грн
Гепатит В, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР - якісн.
690 грн
Гепатит В, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров) -кількісн.
1450 грн
Гепатит В, НВеАg
600 грн
Гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг
550 грн
Гепатит С, антитіла до Core 1, 2, Helicase, NS3, NS4, NS5 вірусу IgG (імуноблот)
1860 грн
Гепатит С, генотипування РНК вірусу (1, 2, 3) методом REAL TIME ПЛР - якісн.
1040 грн
Гепатит С, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР - кількісн.
2630 грн
Гепатит С, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР - якісн.
780 грн
Програма 162 "Перевірся на гепатит В" (Гепатит В, HBsAg, гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg)
930 грн
Програма 164 "Перевірся на гепатити А, В і С" (Гепатит А, антитіла до вірусу IgM; гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg; гепатит В, HBsAg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг)
1840 грн
Програма 178 "Перевірся на гепатити В і С" (Гепатит В, HBsAg; гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг)
1440 грн
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Демодекоз, Demodex folliculorum та Demodex brevis (вії, брови, лусочки шкіри, вміст або гнійне відокремлюване папул (везикул)
380 грн
Дослідження на паразитарні грибки (зішкрібок шкіри, волосся, нігті)
390 грн
Назоцитограма
300 грн
МІКРОЭЛЕМЕНТЫ И ЭЛЕКТРОЛИТЫ
Калій
180 грн
Кальцій
250 грн
Кальцій іонізований
290 грн
Кальцій у сечі
200 грн
Магній
180 грн
Натрій
180 грн
Програма 196 "Баланс електролітів - мінімальний скринінг" (Калій; натрій; хлор)
500 грн
Фосфор
180 грн
Хлор
180 грн
ПАКЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ДИАГНОСТИКИ
КДЛ № 83 "Комплексне біохімічне обстеження" (Білірубін загальний, глікований гемоглобін (HbA1c), АЛТ, АСТ, загальний білок, креатинін, сечовина, холестерин, Nа, К, Са іонізований)
2180 грн
КДЛ № 96 "Диференційна діагностика анемії" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники), феритин, залізо, фолієва кислота, ціанокобаламін)
1670 грн
КДЛ № 97 "Глікований гемоглобін-скринінг" (Глікований гемоглобін (HbA1c)
380 грн
КДЛ №1 "Моніторинг раку ЩЗ" (Тіреоглобулін, антитіла до тіреоглобуліну)
750 грн
КДЛ №12 "Скринінг гепатиту В та С" (Гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг; гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg; Гепатит В, HBsAg)
1400 грн
КДЛ №14 "Контроль залізодефіцитної анемії (Залізо, трансферин, насичення трансферину залізом)
390 грн
КДЛ №15 "ТТГ-скринінг" (ТТГ)
310 грн
КДЛ №16 "Оцінка функціонального стану гіпофиза" (ТТГ, ФСГ, ЛГ, пролактин)
1400 грн
КДЛ №17 "Контроль ефективності гепаринотерапії" (АЧТЧ, Д-дімер, загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники)
800 грн
КДЛ №19 "Контроль ефективності терапії непрямими антикоагулянтами" (Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком, МНВ), Д-дімер)
580 грн
КДЛ №2 "Скринінг при вогнищевому утворенні в області ЩЗ" (ТТГ, Т3 вільн., кальцитонін, паратгормон)
1570 грн
КДЛ №21 "Діагностика нейроінфекцій (IgM)" (Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсидного антигена вірусу IgM (VCA IgM); герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM; герпес, Human herpesvirus, ДНК 6 типу методом REAL TIME ПЛ
3120 грн
КДЛ №22 "Діагностика нейроінфекцій (IgG)" (Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсидного антигена вірусу IgG (VCA IgG); герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgG; герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG;
3480 грн
КДЛ №23 "Діагностика гепатиту С для вибору тактики лікування" (Гепатит С, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР - кількісн.; гепатит С, генотипування РНК вірусу (1, 2, 3) методом REAL TIME ПЛР - якісн.)
3670 грн
КДЛ №27 "Рання діагностика ревматоїдного артриту" (Ревматоїдний Фактор - кільк., Anti-ССР, СРБ кільк.)
1150 грн
КДЛ №3 "Діагностика гіпотиреозу, як причини галактореї" (ТТГ, Т4 вільн., пролактин)
980 грн
КДЛ №31 "Діагностика порушень функції ЩЗ" (ТТГ, Т4 вільн.)
600 грн
КДЛ №32 "Оцінка аутоімунного процесу в ЩЗ" (АТТГ, АТПО)
750 грн
КДЛ №37 "Діагностика гормонального статусу репродуктивної системи" (ФСГ, ЛГ, пролактин, індекс вільного тестостерону, АМГ)
2470 грн
КДЛ №38 "Оцінка оваріального резерву" (ФСГ, АМГ, естрадіол)
1250 грн
КДЛ №4 "Гормональне дзеркало" (ТТГ, ФСГ, ЛГ, пролактин, тестостерон заг.)
1760 грн
КДЛ №40 "Моніторинг цукрового діабету" (НвА1с, мікроальбумінурія+креатинін (добова сеча)
720 грн
КДЛ №403 "Оцінка синдрому полікістозних яєчників" (ФСГ, ЛГ, ДГЕА-с, Андростендіон, індекс вільного тестостерону, АМГ, індекс НОМА)
3700 грн
КДЛ №404 "Оцінка целіакії при ідіопатичному безплідді" (Антитіла до тканинної трансглютамінази IgA та IgG ELiA, Імуноглобулін А, Фолатний цикл, поліморфізм генів; Вітамін D (25-гідроксикальциферол)
4270 грн
КДЛ №405 "СКОРОЧЕНЕ КОМПЛЕКСНЕ ІМУНОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ" (Субпопуляції лімфоцитів крові: Т-лімфоцити (CD3+), % цитолітичних Т-лімфоцитів (CD3+CD16/56+), % активованих Т-лімфоцитів (CD3+HLA-DR+), Т-хелпери (CD3+CD4+), % активованих Т-хелперів (CD3+CD4+HLA-D
2580 грн
КДЛ №406 "Оцінка синдрому полікістозних яєчників максі" (ПРЛ, ТТГ, ФСГ, ЛГ, ДГЕА-с, 17-ОНР, Андростендіон, індекс вільного тестостерону, АМГ, індекс НОМА)
4700 грн
КДЛ №41 "Діагностика цукрового діабету" (НвА1с, С-пептид, індекс НОМА)
1230 грн
КДЛ №42 "Оцінка функції та аутоімунного статусу ЩЗ" (ТТГ, Т4 вільн., АТПО)
990 грн
КДЛ №428 "Комплексне обстеження чоловіків" (Онкомаркер Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг.), ФСГ, ЛГ, пролактин, тестостерон загальний, тестостерон вільний, ДГЕА-с, дигідротестостерон, калій, натрій, кальцій іонізований, залізо, магній, холест
8450 грн
КДЛ №43 "Діагностика інсулінорезистентності" (С-пептид, індекс НОМА)
860 грн
КДЛ №45 "Діагностика причин ожиріння - максі" (ТТГ, НвА1с, С-пептид, індекс НОМА, лептин)
2380 грн
КДЛ №47 "Визначення етіології вузлоутворення в ЩЗ" (ТТГ, Т4 вільн, АТПО, Кальцитонін)
1570 грн
КДЛ №53 "Комплексне загальне обстеження" (Загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники); Загальний аналіз сечі; Комплекс печінкових проб (білірубін загальний, прямий і непрямий, АЛТ, АСТ, тимолова проба, загальний білок, альбумін, лужна фосфатаза, ГГТ
3400 грн
КДЛ №59 "Скринінг аутоімунного захворювання ЩЗ" (ТТГ, АТПО)
680 грн
КДЛ №6 "Діагностика джерела гіперандрогенії" (ДГЕА-с, Індекс вільного тестостерону, 17-ОНР, андростендіон)
2050 грн
КДЛ №61 "Оцінка рівня тканинних андрогенів" (Дигідротестостерон, андростендіолу глюкуронид)
1250 грн
КДЛ №65 "Оцінка гормональної осі гіпофіз-яєчник" (Пролактин, ФСГ, ЛГ, естрадіол)
1500 грн
КДЛ №71 "Оцінка системи гемостазу" (Коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком, протромбіновий час, МНВ, фібриноген, АЧТЧ) , загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники), Д-дімер)
1200 грн
КДЛ №75 "Скринінг соматотропної функції" (СТГ, Соматомедин С)
900 грн
КДЛ №76 "Обстеження на дефіцит вітаміну D" (Вітамін D (25-гідроксикальциферол), кальцій іонізований, фосфор)
1150 грн
КДЛ №77 "Вплив D-дефіциту на репродуктивний вік жінки" (Антимюллерів гормон (АМГ), вітамін D (25-гідроксикальциферол)
1480 грн
КДЛ №78 "Диференційна діагностика суглобового синдрому" (Загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники), Ревматоїдний Фактор, Anti-ССР, сечова кислота, СРБ кількісн.; хламідіоз, Chlamydia trachomatis, ДНК методом REAL TIME ПЛР (синовіальна рідина, у/г
2100 грн
КДЛ №79 "Ревмопроби" (Ревматоїдний Фактор, АСЛ-0, СРБ кількісн.)
600 грн
КДЛ №8 "Патологія прищитоподібних залоз" (Паратгормон, кальцій іонізований, фосфор)
800 грн
КДЛ №82 "Первинна діагностика суглобового синдрому" (Ревматоїдний Фактор, Anti-ССР, Скринінг захворювань сполучної тканини (ЗСТ) (U1-RNP;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1; fibrillarin, RNA Pol III; Rib-P; PM-Scl; PCNA; Mi-2; Sm; Ds-DNA); хламід
3880 грн
КДЛ №84 "Основні життєво необхідні мікроелементи" (селен, цинк, мідь)
2860 грн
КДЛ №85 "Токсичні важкі метали" (кадмій, свинець)
3400 грн
КДЛ №86 "Оцінка функції нирок (розширений)" (Креатинін, сечовина, азот сечовини, сечова кислота, альбумін, Na, K, Ca, хлор, фосфор, цистатин С зі ШКФ)
2540 грн
КДЛ №9 "Прищитоподібні залози та дефіцит вітаміну D: діагностика та контроль лікування" (Паратгормон, кальцій іонізований, вітамін D (25-гідроксикальциферол), магній)
1550 грн
КДЛ №90 "Первинний скринінг целіакії" (Антитіла до тканинної трансглютамінази IgА ELiA, антитіла до тканинної трансглютамінази IgG ELiA, імуноглобулін А)
2750 грн
КДЛ №91 "Діагностика целіакії" (Антитіла до тканинної трансглютамінази IgА ELiA, антитіла до тканинної трансглютамінази IgG ELiA, імуноглобулін А, антитіла до ендомізію IgA - напівкількісн., антитіла до ендомізію IgG - напівкількісн.)
6100 грн
КДЛ №92 "Діагностика аутоіммунного гепатиту" (Антитіла до мікросом печінки і нирок, ANTI-LKM - скринінг; антитіла до розчинного печінкового антигену (anti-SLA) - якісн., антитіла до мітохондрій (АМА) - скринінг)
6330 грн
КДЛ №93 "Діагностика гепатиту В" (Гепатит В, HBsAg; гепатит В, антитіла загальні до HBsAg; гепатит В, антитіла IgM до HBсorАg; гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg; гепатит В, НВеАg; гепатит В, антитіла загальні до НВеАg)
2830 грн
КДЛ №94 "Діагностика гострого гепатиту" (Гепатит А, антитіла до вірусу IgM; гепатит В, антитіла IgM до HBсorАg; гепатит В, HBsAg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг)
1780 грн
КДЛ №95 "Скринінг інфекційних гепатитів" (Гепатит А, антитіла до вірусу IgM; гепатит В, HBsAg; гепатит В, антитіла IgM до HBсorАg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг; АЛТ, АСТ, ГГТП, лужна фосфатаза загальна)
2450 грн
Програма 103 "Вияви причину проблем зі шкірою" (Індекс вільного тестостерону, ДГЕА-с, 17-ОНР, глікований гемоглобін (HbA1c)
1700 грн
Програма 109 "Для госпіталізації" (Загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники); загальний аналіз сечі; глюкоза у венозній крові натще; холестерин; креатинін; білірубін загальний; АЛТ; сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг)
1900 грн
Програма 110 "Передопераційне обстеження" (Загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники); загальний аналіз сечі; глюкоза у венозній крові натще; гепатит В, HBsAg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг; сифіліс, Treponema pallidum, антитіла
2900 грн
Програма 111 "Перевір здоров'я дитини" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники), глюкоза у венозній крові натще, білірубін загальний, білок загальний, кальцій, залізо)
1200 грн
Програма 112 "Ліпідний комплекс" (Холестерин, тригліцеріди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності)
850 грн
Програма 113 "Ліпідний комплекс розширений" (Холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогеності, аполіпопротеїди А1,В; Ліпопротеїн (а) - кількісн.)
1860 грн
Програма 114 "Печінкові проби" (Білірубін загальний, прямий і непрямий, АЛТ, АСТ, тимолова проба, білок загальний, альбумін, лужна фосфатаза, ГГТП)
1680 грн
Програма 115 "Ниркові проби" (Креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, Na, K, Ca)
1170 грн
Програма 116 "Баланс електролітів в організмі" (Кальцій іонізований, Na, K, хлор, фосфор, pH крові)
950 грн
Програма 117 "Перевірся: біохімія крові, загальний аналіз крові та сечі" (Загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники), загальний аналіз сечі, глюкоза у венозній крові натще, білірубін загальний, АЛТ, АСТ, загальний білок, креатинін, холестерин, ЛПНЩ
2390 грн
Програма 123 "Перевір здоров'я щитоподібної залози – розширена оцінка" (ТТГ, Т3 вільн., Т4 вільн.)
900 грн
Програма 126 "Порушення менструального циклу" (Тиреотропний гормон, фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, пролактин, естрадіол, індекс вільного тестостерону)
2340 грн
Програма 127 "Жіноче гормональне здоров'я" (Тиреотропний гормон (ТТГ), АТПО, ФСГ, ЛГ, пролактин, Антимюллерів гормон, індекс вільного тестостерону)
3150 грн
Програма 134 "Розширений скринінг TORCH-інфекцій (герпес, краснуха та інші)" (Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgG; герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG; краснуха, Rubella virus, антитіла IgG; токсоплазмоз, Toxop
2500 грн
Програма 135 "Діагностика вузлових утворень в щитоподібній залозі" (Тиреотропний гормон (ТТГ), Т4 вільн., кальцитонін, Паратгормон (ПТГ)
1570 грн
Програма 136 "Щитоподібна залоза: діагностика гіпертиреозу" (ТТГ, Т4 вільн., Т3 вільн., АТПО, АТ-р-ТТГ стимул.)
1980 грн
Програма 138 "Післяопераційний моніторинг раку щитоподібної залози" (ТТГ, Т4 вільн., тиреоглобулін, антитіла до тиреоглобуліну)
1350 грн
Програма 148 "Попередь діабет та супутні ризики" (Глікований гемоглобін (HbA1c), тиреотропний гормон (ТТГ)
680 грн
Програма 151 "Біохімія крові" (Глюкоза у венозній крові натще, білірубін загальний, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), загальний білок, креатинін, холестерин, сечовина)
1400 грн
Програма 152 "Болять суглоби? Перевір!" (Ревматоїдний Фактор - кількісн., антистрептолізин "О" (АСЛ-O) - кількісн., сечова кислота, СРБ кількісн.)
770 грн
Програма 153 "Чоловіче гормональне здоров’я" (Фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, пролактин, естрадіол, індекс вільного тестостерону, ДГЕА-с)
2420 грн
Програма 154 "Готуємося до школи" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники), Загальний аналіз сечі, Аналіз калу на яйця гельмінтів)
820 грн
Програма 158 "Гормональна оцінка чоловічої репродукції" (ФСГ, інгібін В)
1300 грн
Програма 160 "Оцінка жіночого репродуктивного потенціалу" (ФСГ, естрадіол, АМГ, інгібін В)
2420 грн
Програма 162 "Перевірся на гепатит В" (Гепатит В, HBsAg, гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg)
930 грн
Програма 164 "Перевірся на гепатити А, В і С" (Гепатит А, антитіла до вірусу IgM; гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg; гепатит В, HBsAg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг)
1840 грн
Програма 165 "Перед візитом до лікаря" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники), загальний аналіз сечі, глюкоза у венозній крові натще)
750 грн
Програма 169 "Біохімія крові-розширена" (Глюкоза у венозній крові натще, білірубін загальний, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), загальний білок, креатинін, холестерин, сечовина, калій, натрій, альбумін, ЛПНШ, білірубін прямий,
2575 грн
Програма 171 "Щитоподібна залоза: аутоімунні порушення-розширена оцінка" (Тиреотропний гормон (ТТГ), тироксин вільний (Т4 вільн.), трийодтиронін вільний (Т3 вільн.), антитіла до тиреопероксидази (АТПО), антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)
1660 грн
Програма 172 "Надлишкова вага: скринінг ендокринно-обмінних причин" (Тиреотропний гормон (ТТГ), пролактин), тестостерон загальний, інгібін В, кортизол (у слині), індекс Homa (глюкоза (венозна кров) х інсулін /22,5), С - пептид, глікований гемоглобін (HbA1
5100 грн
Програма 173 "Контролюй спортивні навантаження" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники), тиреотропний гормон (ТТГ), глюкоза у венозній крові натще, креатинін, холестерин, холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бе
3200 грн
Програма 174 "Обстеж серце" (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, креатинін, глюкоза натще - венозна кров, ТТГ, калій)
1550 грн
Програма 175 "Вияви причину анемії" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники), залізо, ціанокобаламін (вітамін В12), феритин, фолієва кислота)
1680 грн
Програма 176 "Перевір здоров'я дитини - розширений скринінг" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); глюкоза у венозній крові натще; тиреотропний гормон (ТТГ); білірубін загальний; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспар
3070 грн
Програма 178 "Перевірся на гепатити В і С" (Гепатит В, HBsAg; гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг)
1440 грн
Програма 179 "Здоров’я жінки 45-60 років" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); тиреотропний гормон (ТТГ); глюкоза у венозній крові натще; паратгормон (1-84) (ПТГ); холестерин; холестерин ліпопротеїдів низької щіль
2600 грн
Програма 180 "Здоров’я чоловіка 45-60 років" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); тиреотропний гормон (ТТГ); глюкоза у венозній крові натще; паратгормон (1-84) (ПТГ); холестерин; холестерин ліпопротеїдів низької щ
3480 грн
Програма 182 "Здоров’я чоловіка 25-45 років" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); тиреотропний гормон (ТТГ); глюкоза у венозній крові натще; паратгормон (1-84) (ПТГ); холестерин; тригліцериди; білірубін загальний;
3340 грн
Програма 183 "Оцініть готовність організму до фізичних навантажень" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); загальний аналіз сечі; тиреотропний гормон (ТТГ); глюкоза у венозній крові натще; білірубін загальний; білір
4470 грн
Програма 190 "Здорове волосся" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); тиреотропний гормон (ТТГ); тестостерон загальний; феритин; вітамін D (25-гідроксикальциферол))
2080 грн
Програма 191 "Оцінка ризику цукрового діабету 2 типу" (Глікований гемоглобін (HbA1c); індекс HOMA (глюкоза (венозна кров) х Інсулін /22,5))
870 грн
Програма 192 "Оцінка стану організму при ГРВІ та COVID" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники), С-реактивний білок (СРБ) - кількісн., феритин)
900 грн
Програма 193 "Перевір здоров'я щитоподібної залози - мінімальна оцінка" (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тироксин вільний (Т4 вільн.))
610 грн
Програма 194 "Щитоподібна залоза: аутоімунні порушення – мінімальна оцінка" (Тиреотропний гормон (ТТГ); тироксин вільний (Т4 вільн.); антитіла до тиреопероксидази (АТПО))
980 грн
Програма 195 "Ревмопроби" (Антистрептолізин "О" (АСЛ-O) - кількісн.; ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.; С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.)
600 грн
Програма 196 "Баланс електролітів - мінімальний скринінг" (Калій; натрій; хлор)
500 грн
Програма 197 "Ниркові проби - мінімальний скринінг" (Креатинін; сечовина; сечова кислота)
510 грн
Програма 198 "Білірубін фракційно" (Білірубін загальний; білірубін прямий; білірубін непрямий)
510 грн
Програма 199 "Діагностика запальних захворювань кишечника" (Кальпротектин фекальний; С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.)
1350 грн
Програма 200 "Здоров'я підшлункової залози - мінімальний скринінг" (Копрограма; панкреатична амілаза (кров); глюкоза у венозній крові натще)
700 грн
Програма 201 "Діагностика порушень мікрофлори кишечника" (Бактеріологічний посів + антибіотикограма калу на дисбактеріоз; копрограма)
980 грн
Програма 203 "Обстеж печінку-розширений скринінг" (Білірубін загальний, прямий і непрямий; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); загальний білок; лужна фосфатаза загальна; гамма-глутамінтранспептидаза (ГГТП); тимолова проба; альбум
2600 грн
Програма 204 "Дізнайся причину частих синуситів та ангін" (Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із носа; бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із мигдалин)
1200 грн
Програма 208 "Перевірся на гельмінти" (Лямбліоз, Giardia lamblia, загальні антитіла (IgG + IgM + IgA); Аскаридоз, Ascaris lumbricoides, антитіла IgG; Токсокароз, Toxocara canis, антитіла IgG )
2000 грн
Програма 209 "Перевірся на гельмінти - розширений скринінг" (Лямбліоз, Giardia lamblia, загальні антитіла (IgG + IgM + IgA); Аскаридоз, Ascaris lumbricoides, антитіла IgG; Токсокароз, Toxocara canis, антитіла IgG; Опісторхоз, Opisthorchis felineus, антиті
4150 грн
ПАНЕЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
17-оксипрогестерон (17-ОНР)
400 грн
Альфа-фетопротеїн (АФП)
420 грн
Андростендіон
720 грн
Антимюллерів гормон (AMГ)
870 грн
Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ)
360 грн
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с)
430 грн
Дегідротестостерон
650 грн
Естрадіол (Е2)
380 грн
Естріол некон'югований
340 грн
Інгібін В
100 грн
Індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон/СЗГх100%)
650 грн
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
400 грн
Прогестерон
420 грн
Пролактин
400 грн
Тестостерон вільний
470 грн
Тестостерон загальний
400 грн
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
400 грн
Хоріонічний гонадотропін (вільна β-субодиниця), включений до пренатального скринінгу І триместру (8-13 тижн.)
400 грн
Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця), включений до пренатального скринінгу ІІ триместру (8-39 тижн.)
420 грн
ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону стимулюючі (АТ-р-ТТГ стимул.)
720 грн
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)
390 грн
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО)
380 грн
КДЛ №1 "Моніторинг раку ЩЗ" (Тіреоглобулін, антитіла до тіреоглобуліну)
750 грн
КДЛ №15 "ТТГ-скринінг" (ТТГ)
310 грн
КДЛ №2 "Скринінг при вогнищевому утворенні в області ЩЗ" (ТТГ, Т3 вільн., кальцитонін, паратгормон)
1570 грн
КДЛ №3 "Діагностика гіпотиреозу, як причини галактореї" (ТТГ, Т4 вільн., пролактин)
980 грн
КДЛ №31 "Діагностика порушень функції ЩЗ" (ТТГ, Т4 вільн.)
600 грн
КДЛ №32 "Оцінка аутоімунного процесу в ЩЗ" (АТТГ, АТПО)
750 грн
КДЛ №42 "Оцінка функції та аутоімунного статусу ЩЗ" (ТТГ, Т4 вільн., АТПО)
990 грн
КДЛ №47 "Визначення етіології вузлоутворення в ЩЗ" (ТТГ, Т4 вільн, АТПО, Кальцитонін)
1570 грн
КДЛ №59 "Скринінг аутоімунного захворювання ЩЗ" (ТТГ, АТПО)
680 грн
КДЛ №8 "Патологія прищитоподібних залоз" (Паратгормон, кальцій іонізований, фосфор)
800 грн
КДЛ №9 "Прищитоподібні залози та дефіцит вітаміну D: діагностика та контроль лікування" (Паратгормон, кальцій іонізований, вітамін D (25-гідроксикальциферол), магній)
1550 грн
Паратгормон (1-84) (ПТГ)
420 грн
Програма 123 "Перевір здоров'я щитоподібної залози – розширена оцінка" (ТТГ, Т3 вільн., Т4 вільн.)
900 грн
Програма 135 "Діагностика вузлових утворень в щитоподібній залозі" (Тиреотропний гормон (ТТГ), Т4 вільн., кальцитонін, Паратгормон (ПТГ)
1570 грн
Програма 136 "Щитоподібна залоза: діагностика гіпертиреозу" (ТТГ, Т4 вільн., Т3 вільн., АТПО, АТ-р-ТТГ стимул.)
1980 грн
Програма 138 "Післяопераційний моніторинг раку щитоподібної залози" (ТТГ, Т4 вільн., тиреоглобулін, антитіла до тиреоглобуліну)
1350 грн
Програма 171 "Щитоподібна залоза: аутоімунні порушення-розширена оцінка" (Тиреотропний гормон (ТТГ), тироксин вільний (Т4 вільн.), трийодтиронін вільний (Т3 вільн.), антитіла до тиреопероксидази (АТПО), антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)
1660 грн
Програма 193 "Перевір здоров'я щитоподібної залози - мінімальна оцінка" (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тироксин вільний (Т4 вільн.))
610 грн
Програма 194 "Щитоподібна залоза: аутоімунні порушення – мінімальна оцінка" (Тиреотропний гормон (ТТГ); тироксин вільний (Т4 вільн.); антитіла до тиреопероксидази (АТПО))
980 грн
Соматомедин С (ІФР-1)
600 грн
Соматотропний гормон (191)
430 грн
Тиреоглобулін (ТГ)
390 грн
Тиреотропний гормон (ТТГ)
340 грн
Тироксин вільний (Т4 вільн.)
340 грн
Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.)
320 грн
Записаться на прием к Другу Здоровья
Вызвать врача
  *Обязательные поля
  Связаться с менеджером
   *Обязательные поля
   Связаться с менеджером

   Спасибо Вам за размещение заявки! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

   Написать нам
    Текст соощения*
    *Обязательные поля
    Свернуть
    Пожелания и предложения Записаться на прием Вызвать врача
    Добро пожаловать в клинику "Френдлик"!

    Чтобы получить сертификат на первый визит на специальных условиях, жмите на кнопку.

    ПРИМЕР ПРОГРАММЫ: ПЕРВЫЙ ГОД С ФРЕНДЛИКОМ
    Услуги
    Описание
    Педиатр
    13 консультаций педиатра в клинике
    Врачи узких специальностей
    По 2 осмотра невролога, офтальмолога, ортопеда,
    1 консультация специалиста по ГВ, 1 консультация по прикорму, физического терапевта
    Инструментальная диагностика
    УЗИ сердца, тазобедренных суставов, органов брюшной полости и почек
    Анализы
    Общий анализ крови, мочи, ферритина
    Стоимость программы:
    27 670 грн
    *Программа составляется после первого визита к педиатру, расчет на сайте не является предложением.
    Программа: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 2 ЛЕТ
    Услуги
    Описание
    Педиатр
    17 консультаций педиатра в клинике
    Врачи узких специальностей
    Ортопед 4 осмотра; невролог 3 осмотра; офтальмолог 3 осмотра; по 1 осмотру ЛОР, физический терапевт;
    1 консультация специалиста по грудному вскармливанию, 1 консультация по прикорму
    Инструментальная диагностика
    УЗИ сердца, тазобедренных суставов и органов брюшной полости по 2 раза
    Анализы
    Общий анализ крови 3 раза, ферритин 2 раза, общий анализ мочи 2 раза
    Стоимость программы:
    36 000 грн
    Программы: С 6 МЕСЯЦЕВ ДО 1,5 ЛЕТ
    Услуги
    Описание
    Педиатр
    10 визитов к педиатру в клинике
    Врачи узких специальностей
    1 осмотр невролога, 1 осмотр офтальмолога, 1 осмотр ЛОРа и 1 осмотр ортопеда
    УЗИ
    Сердца, органов брюшной полости и почек
    Анализы
    Расширенный анализ крови, глюкоза крови, железо, ферритин, анализ мочи
    Стоимость программы:
    От 29 380 грн
    Программа: БЕЗЛИМИТ С ГОДА ДО 2 ЛЕТ
    Услуги
    Описание
    Педиатр
    Неограниченное количество приемов в клинике
    Стоимость программы:
    От 6 490 грн*
    *Программа действует в течение года с момента покупки
    Программа: Френдли сопровождение второго года
    Услуги
    Описание
    Педиатр
    4 визита к педиатру в клинике
    Узкие специалисты
    По 1 осмотру ортопед, невролог, ЛОР, офтальмолог с комплексным осмотром.
    УЗИ
    УЗИ сердца, УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря
    Анализы
    Общий анализ крови + ферритин; общий анализ мочи
    Вакцинация
    Обязательные: Пентаксим или Инфанрикс ИПВ Хиб

    Рекомендуемые: Превенар 13 или Синфлорикс, Нименрикс, Варилрикс, Хаврикс 720
    Стоимость программы от:
    От 16 380 грн*
    *Стоимость программы рассчитывается в зависимости от персонального плана медицинского сопровождения и плана прививок, разработанных педиатром, с учетом индивидуальных потребностей ребенка.
    Узнать про программу

    Приветствуем! Заполните, пожалуйста, форму. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!

     или
     *Обязательные поля

     Спасибо! Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!

     Пробный визит

     Приветствуем! Заполните, пожалуйста, форму. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!

      *Обязательные поля

      Спасибо! Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!

      Купить Программу в рассрочку
       *Обязательные поля
       Удобный месенджер для общения
       Пожелания и предложения

       Заметили что-то, что могло бы работать лучше? Здесь можно оставить сообщение для администрации. Спасибо - ведь благодаря вашим отзывам мы становимся лучше.

       *Обязательные поля
       Пожелания и предложения

       Благодарим за обращение!
       Мы свяжемся с Вами как можно быстрее.